Zámecký park

Zámecký park 30.července 2005

Vlna tropických veder, která trvala dva dny (28. a 29. července), si vybrala svou krutou daň. Radenínsko zasáhlo dne 30. července silné krupobití, vichřice a přívalový déšť. Přišlo to nečekaně  v 19.35 hod. a za necelou půlhodinu byla zkáza dokonána. Kroupy naštěstí nebyly tak veliké, aby rozbíjely střechy, ale i tak mělo několik domů v Terezíně rozbitá okna nebo větrem stržené tašky. Obrovské škody napáchaly kroupy na úrodě. Ovoce, zelenina a především polní plodiny  jsou  z  velké části  znehodnoceny.  Mnoho stromů přišlo  o větve, mnoho stromů bylo větrem zničeno zcela. Obrovské a takřka nenahraditelné škody vznikly v radenínském zámeckém parku. Především letité vzrostlé smrky se lámaly jako sirky nebo se vyvrátily i s kořeny. Zničeny byly dva smrky u konírny (původně se zde nacházelo 8 kusů), ve svahu pod zámkem zůstal stát jeden smrk ze tří. Na střeše sklepa (grotty) a v rohu parku (vedle Knotkova dvora) byla zničena většina smrků. Dvoják jedlovce kanadského, který roste u fontány, přišel o jeden kmen. Několikasetleté lípy, které se nacházely před grottou, byly rozlomeny, jedna byla dokonce vyvrácena i s kořeny. Z šesti lip, jejichž výsadbu zde prý navrhoval sám hrabě Silva-Tarouca (tvůrce průhonického parku), zde zůstaly stát dvě, avšak silně poškozené odlomením větví. Zámecký park se z utrpěných škod bude dlouho vzpamatovávat a dá se říci, že se dostává do nové etapy své existence. Poškozeno bylo však i mnoho stromů kolem silnic, dva padlé jírovce na několik hodin zablokovaly silnici k sádkám, větve se lámaly i z lip stojících kolem kaple sv. Jana Nepomuckého v Radeníně. Jedna větev zasáhla sochu sv. Jana Nepomuckého a urazila kousek kříže, který sv. Jan svírá v rukou.

Velké škody byly způsobeny i v lesních porostech. Opět největší polomy postihly především smrky. Velký podíl na tom má i to, že jsou naše lesy stále tvořeny především stejnověkými monokulturami, jejichž stabilita je podstatně nižší, než u lesů smíšených.