Sedlečko

Hroby -"Sedlečko"

Sedlečko

Sedlečko (pův. Sedlec), popl. dvůr Hrobů, po němž se psal Držek ze Sedlce, předek rodu Hrobských ze Sedlce. Roku 1529 pustý dvůr oddělen Jiříku Smrčkovi ze Mnichu, jehož syn Jan prodal jej r. 1577 Oldřichovi. Vnuk tohoto Adam připojil dvůr ke statku hrobskému, při němž se roku 1643 připomíná již pode jménem "Sedlečko".

Sedlečko je samota patřící k Hrobům, nachází se asi 1 km jihovýchodně od Hrob směrem k Radenínu. Původně zde sídlili Hrobští ze Sedlce, kteří později přenesli své panské sídlo na Hroby. Na Sedlečku je zachováno obytné stavení, kde sídlil poslední hrobský ovčák Pivoňka, po něm pak hajný Jan Pleticha (kol. roku 1924), dále bývalý ovčín a stodola. Nově je zde nyní stavěn rodinný domek.Mezi stodolou a obytným stavením stávaly dva poškozené altány, které bývaly součástí velkého včelínu, zřízeného hrabětem Rudolfem Kolovratem (* 9.11.1830 +25.6.1903). Na jejich stropě bylo možno číst jména všech znamenitých včelařů. Zahrada u Sedlečka bývala ohražena plotem a vcházelo se do ní ze severozápadu zvláštní branou s nápisem "K veřejnému vyražení".

Sedlečko  Sedlečko  Sedlečko

Na jižní straně hranice zahrady směrem k vrchu byla střelnice, znatelná ještě v letech 1900, ale modříny, které ji ohraničovaly, byly vykáceny, neboť zasahovaly do pole. Na této zahradě pořádal jmenovaný hrabě Rudolf Kolovrat, který byl milovníkem všemožných žertů, v létě za příznivého počasí skoro každou neděli různé veselice. Byl tu kolotoč, flašinet, na který sám hrával, tančilo se, hoši pořádali závody v pytlích, lezli po hlazených tyčích pro párky, cukroví aj. drobnosti, které byly na ně navěšeny. K tomu scházela se mládež z celého okolí. Jeho odchodem na dědičný dvůr Oblajovice vše zaniklo.

V roce 1926 přestavba ovčína na Sedlečku na obytná stavení.

Nyní na Sedlečku pouze několik obyvatel.

Sedlečko