Kozmice

Kozmice

letecký pohled Kozmice

Sakrální architektura:

Kaple sv. Jana na návsi, hliněná socha sv. Jana Nepomuckého byla převezena do sbírek muzea Soběslav v roce 1977

kaplce Kozmice

Kaplička na návsi

foto Kozmice  foto Kozmice

Náves v Kozmicích

foto Kozmice

Kozmice od Radenína

smírčí kříž Kozmice

Smírčí kříž (pamětní kámen) -

kamenná deska vysekaná do tvaru oválu, na ní je pozitivní reliéf kříže. Stojí v obci u čp. 17 napravo u vjezdu do garáže domu. Kámen pochází z roku 1813 a byl postaven na paměť pobytu části vojsk gen. Suvorova v obci a okolí v roce 1799. (smírčí kříže)

 

Boží muka a kříž při okresní silnici do Černovic:

boží muka Kozmice  detail kříže Kozmice  boží muka Kozmice

foto Kozmice  foto Kozmice  foto Kozmice  foto Kozmice

 

Historie Kozmic

Roku 1365 vyměnil si Verner ze Srdova 3 lány v Kozmicích a 80 kop gr. za pozemky ve 4 vesnicích na Krumlovsku s pány z Rožmberka. Služebník těchto Bedřich ze Lhoty daroval nezaplacenou činži v Kozmicích na založení kaplanství v Černovicích, r. 1406 daroval pak Matiáš, kněz příběnický, 17 kop gr. roční činže ve vsi kostelu v Mlýnech. Několik kmecích dvorů ve vsi držel mistr Jan z Borotína a odkázal (1458) plat manželce Kateřině na vychování dítek, jestliže by pak synové jeho zemřeli před dojitím let rozumných, aby jí po smrti jejich přidáno bylo k užívání doživotnímu a potom "ten plat jie přidaný po smrti jejie na studenty podle rozšafnosti poručníkuov byl obrácen."

Ostatek vsi vyprosil si roku 1465 jako odúmrť po Janovi z Borotína Jan Malovec, od něhož připojen k Chýnovu.

Z odkazu toho měla tu kolej universitní v 17. století pět poddaných a Jiřík Homut platil r. 1608 za vystavování piv z krčmy 10 kop.

Po bitvě Dampierově s českým vojskem v září 1618 u Čáslevě poslali kozmičtí dne 3. září do koleje zprávu, že "Dampiro" je blízko nich a okolí hubí, co mají tedy činiti. Mistři poručili, aby se vším, co mají vystěhovali se do Tábora, ale někoho přeci ve vsi nechali, aby snad nepřítel ze zlosti jim nevypálil chalup. Již 9. září oznamují kozmičtí, že v úterý před sv. Václavem od lidu vojenského byli zhubeni a příbytky vyloupeny a prosí mistrův, aby jich "retovali". Tito v odvet jim vzkázali, že je Pán Bůh slušně tresce, poněvadž v čas štěstí, co pánům náleželo, neodvozovali a vrchností akademické sobě za nic nevážili, pročež že nemůže se jim retunku jiného dáti, dokud neodvedou berní zadržalých před tou válkou.

R. 1633 bylo tu 7 lánův a 2 chalupníci 1654, čtyři sedláci. Později náležela ves k Choustníku, v l. 1593 - 1597 k Bělé, majetku Jiříka Homuta z Harasova, v l. 1597 - 1709 opět k Choustníku a odtud k Radenínu. V části chýnovské byli po válce třicetileté 2 osedlé a 1 pustý grunt.

V 16. stol. bylo tu také svobodství (rok 1550 Mikuláš), které později drželi Kolovratové (1789 Marie Terezie).

U Kozmic ukazuje se památný kámen prý po Rusech z dob napoleonských válek.

 V roce 1921: 53 domů, jeden neobydlen, 324 obyvatel.

(Táborsko, R. Cikhart, 1921)