Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpad.hospodářství
Nařízení obce Radenín - Tržní řád
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Řád veřejných pohřebišť obce Radenín

Hřbitov Radenín a Hroby


Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019

Místní poplatek ze psů


Hlášení adresy pro doručování
Veřejný pořádek