Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška o zákazu podomního prodeje 1/2017
Dodatek OZV č. 1/2012
Vyhláška o odpadech
Hlášení adresy pro doručování
O místních poplatcích
Poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného
Pravidla pro pohyb psů
Pro ubytovatele a jejich povinnosti
Řád veřejného pohřebiště
Veřejný pořádek