Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
Nařízení obce Radenín - Tržní řád
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Řád veřejných pohřebišť obce Radenín

Hřbitov Radenín a Hroby


Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o pohybu psů na veřejném prostranství

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství


Hlášení adresy pro doručování