Rozpočet
Rozpočet na rok 2020
Výkaz o plnění rozpočtu - 3. Q 2019
Výkaz o plnění rozpočtu 2. Q 2019
Závěrečný účet obce za rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2018