Pivovar

Pivovar

30.01.2008

Pivovar založil Jan Černín z Chudenic v první polovině 17. století.

 

žejdlík 0,358 litru holba 0,707 l máz 1,415 l vědro 56,589
Objemové míry /1770/

Sbor dobrovolných hasičů v Radeníně vzdal Vysokorodému Pánu, panu Josefu hraběti Baillet de Latour, majiteli panství v Radeníně a Vlčevsi, Vysokorodému Pánu, panu Jindřichovi hraběti Baillet de Latour, c. k. okresnímu komisaři v Táboře, panu Karlu Sládečkovi, sládkovi v Radeníně, za značné přeplatky a vůbec veškerému obecenstvo, jež v plesu dne 22.1.1881 ve prospěch zakoupení potřebného hasičského náčiní pořádanému, vzácnou přízeň svou jim v míře znamenité osvědčilo - srdečný, upřímný dík.

Pivovar byl zrušen asi 1886; roční výstav 1 500 hl. Jak vyplývá ze služebního hlášení správy velkostatku, jelikož nemohl konkurovat pivovarům okolním. Od té doby sloužil jen jako sklad piva Chýnovského.