Rybníky, studny, vodovody

Rybníky, studny, vodovody

31.01.2008

Rybníky, studny, vodovody-Radenín  Rybníky, studny, vodovody-Radenín

Na návsi v Radeníně býval obecní rybník v místech, kde stojí domek č.p. 84, výše nad rybníkem - proti č.p. 8 - byla Příplatova sádka. Rybník byl dost hluboký.

Na hrázi rybníka rostly dvě lípy a mezi nimi stál kamenný kříž; ten nyní stojí pod hřbitovem u schodů.

 

vodárna

Pramen je pod silnicí směrem na Terezín. Pod ním jsou rybníky Vodárna horní  a Vodárna dolní.

 

Rybníky  Rybníky

 

Dále po proudu byly nad silnicí do Choustníka sádky.  Pod silnicí byl rybník Lázna. V roce 1953 byl upraven na koupaliště. Dnes je z něho požární nádrž. Dále byl tok zahnán do trubky. Vyústění je u dalšího rybníkaObecník. 1939 - hráz "Obecňáku" se opravovala. Oprava stála 1401 Korun 80 haléřů. Spotřebovalo se 32 m3 kamene. Dnes je vypuštěn. Hned vedle je ústí obecní kanalizace. Splašky tečou dále do rybníka Horní Stržený,Dolní Stržený. Rybník Panský můstek u silnice U hájovny směrem na Dlouhou Lhotu. V lesích Kučerův rybníkKosovka a Housovský rybník.

Studny: v první polovině 20. století bylo jich jen 14.

Vodovod: z haltýře Horní vodárny je vodovod pro velkostatek. Přebytečná voda tekla do školy a do kašny na návsi naproti hostinci v pivovaru a přebytek odtékal strouhou po návsi. Ta byla používána k napájení dobytka těmi, kdo neměl studny.

Společný vodovod z "gbelky" na pozemku V. Náhlíka stavělo 6 hospodářů (K. Kopecký č.p. 26, K. Martinů č.p. 25, R. Jůza č.p. 24, Fr. Loudín č.p. 27, J. Novotný č.p. 28 a Matěj Hrůša č.p. 23). Hlavník 220 m dlouhý platili společně stejným dílem - stál 18 tisíc Kčs, tj. roury a montáž. Přípojky dělal každý na svůj účet. Celý vodovod stál 55 tisíc Kčs. Vykopání a zasypávku dělali společně. Začali 23. září. Voda tekla 1. října 1947.

Od roku 1955 se stavěl nový zámecký vodovod.

V roce 1960 práce na návesním vodovodu a kanalizaci pod hřbitovem.

Budování vodojemu od roku 1975 na výšině nad obcí - v honu zv. farské. Do provozu až v roce 1979.

V roce 2005 v parku pod sklepem navrtána studna.