Kino

Kino

30.01.2008

3. dubna 1948 OOR-okresní osvětová komise promítá na pozvání MOR v Radeníně film.

10. dubna 1948 správa státních kin vysílá putovní kino.

30. září 1951 otevřeno v hostinci Na veselce kino. Zařízení je státu a správu - provoz vede MNV. Promítání řídí a film ošetřuje Tomáš Šesták. První film "Trampoty oficiála Třísky".

Po roce bez kina v hostinci. Od roku 1965 se provozuje nové kino v zámecké jízdárně.