Mlýny

Mlýny

29.01.2008

Obilí se mlelo v mlýnech v okolí Radenína. Ponejvíce v Hrobech.

Hroby jsou obtékány dvěma potoky: Kozmickým a Lažanským, které tekou v hlubokém údolí - prvý na jihu, druhý na severu Hrob.

Potok Kozmický pramení za vsí Kozmice východně u lesa, teče směrem na západ a v Nuzbelích se spojuje se s potokem Lažanským. Do Kozmického potoka přitéká v Nuzbelích potůček, který pramení pod vrchem Blaníkem a protéká rybníkem na Sedlečku. Část vody z pramene v lese Kamencích teče do rybníka v Kamencích a odtud do rybníka u pily.

Lažanský potok pramení u Lejčkova, pod Lažany je posílen o potok Bělský. Ten pramení nedaleko Střítěže pode dvorem Bělá  pod Svidníkem  tekoucí Sudkovým Dolem kolem staleté zachované tvrze, dále údolím již v dávných dobách nazývaným Údolí svatého Josafata s Podhrobským mlýnem.  Potok Lažanský protékal rybníkem Náděj, který byl dříve majetkem schvarzenberským (panství Chýnov) a od mlynáře podhrobského byl před 1. světovou válkou zakoupen za 800 Korun. Pod ním byl mlýnníže jsou sádky a mlýn Fleischhansonův (dříve Steinochrův) údajně zmiňovaný již kolem roku 1250. Mlýn byl zrušen v roce ?.

10.7.1944 povodeň v Nuzbelích - rozvodnil se Lažanský potok. Při záchranných pracích u rybníka Náděj zemřel hasič Ladislav Švehla. 

Jak za protektorátu tak i za komunistů, sedláci z okolí potají v noci vozili na trakařích pytle obilí k semletí.

Další povodeň v roce 1965. Škody na Fleischhansově mlýně a v hostinci v Nuzbelích.

V Nuzbelích potoky Kozmický Lažanský vytvoří potok Hrobský na kterém je mlýn v Nuzbelích a v Bítově, který se připomíná již ve 13. století. Roku 1379 měla ves 11 lánů a mlýn. V roce 1951 byl uzavřen mlýn pro malou výrobní kapacitu.

mapa Mlýny