Hostince

Hostince

30.01.2008

1470 Celodenní strava 1 groš. 1 velký chléb za 1 peníz. Půl pinty piva (asi litr) za 1 peníz. Věrtel piva (23,25 litrů) 7 grošů. Žejdlík vína (skoro půl litru) za 1 haléř.

V Radeníně byly tři hostince.

Dne 13. července 1864 přišel v Radeníně do hospody žebrák a byl od jednoho místního rolníka tak hojně kořalkou vyčastován, až prý z hospody vynesen býti musel a v krátké době skonal.

V sobotu 24. prosince 1864 zmrzl šafář navracející se svým druhem od řízení z Hrob do Radenína před svým domkem. Oba byli dosti podnapilí a poslednější prý chtěl, když přišli k domku šafářovu na okno zaklepat, aby jej (šafáře) do světnice pustili, v čemž ale tento zbraňoval. Domácí se divili, že šafář tak dlouho se nevrací a zrovna k tomu se měli, po něm pátrati. Avšak nemalé bylo jejich uleknutí, když otevřevše dveře, jej co mrtvolu před domkem nalezli.

 Sbor dobrovolných hasičů v Radeníně vzdal Vysokorodému Pánu, panu Josefu hraběti Baillet de Latour, majiteli panství v Radeníně a Vlčevsi, Vysokorodému Pánu, panu Jindřichovi hraběti Baillet de Latour, c. k. okresnímu komisaři v Táboře, panu Karlu Sládečkovi, sládkovi v Radeníně, za značné přeplatky a vůbec veškerému obecenstvo, jež v plesu dne 22. ledna 1881 ve prospěch zakoupení potřebného hasičského náčiní pořádanému, vzácnou přízeň svou jim v míře znamenité osvědčilo - srdečný, upřímný dík.

Hasiči v Radeníně uspořádali v neděli 12. října 1884 ve prospěch zakoupení hasičského náčiní divadelní představení, při němž provedli dvouaktovou veselohru - Picardova "Ric anebo nic".

25.1.1896 konal zábavní odbor Dobrovolného spolku hasičů v Radeníně divadelní představení J. K. Tyla "Ptáčníkova dceruška".

Místní osvětová komise od roku 1920, která pořádá hlavně příležitostné oslavy, divadla a podobné podniky, mající zvyšovat kulturní úroveň občanstva.

V roce 1928 založen dramatický spolek "Marx". Zakladatel řídící učitel Jankovský a Oskar Lederer. Pořízeno druhé jeviště pro mladé.

Oslavy 20. výročí národní samostatnosti. 6. března 1938 projev československého hasičstva. V hostinci Na veselce měl starosta Loudín projev. Vatra na Homoly.

Taneční zábavy zakázány. 25.2.1944 přijela menší divadelní společnost. Ředitelka Marie Gruberová. 25.4. odjela.

15.3. "oslava" protektorátu v dolní hospodě. Řídící učitelka Marie Nová měla přednášku.

Po válce se pilně se schůzuje, mluví, rokuje. Šenkýři se předhánějí v pořádání zábav.

6.2.1948 přijelo Vesnické divadlo, hrají Na veselce.

3.4. OOR-okresní osvětová komise promítá na pozvání MOR v Radeníně film. 10.4. správa státních kin vysílá putovní kino.

21.12. oslavy 70. narozenin J. V. Stalina v sále u Makovců. Učitelka promluvila o životě a práci oslavence. Děti přednášeli básně.

27.2.1949 oslavy únorových událostí. Schůzi zahájil předseda Akčního výboru František Černý. Mluvila soudružka řídící učitelka Marie Martinů - Nová o významu revoluce, cestě k socialismu, ...

28.2. u Makovců se podpisují smlouvy o výrobě a dodávce obilí, brambor, mléka, masa, sena a slámy. Smlouvy vypracoval úředník hospodářského družstva spolu s členy MNV. Rozpisy výrobních zemědělských plánů a rozpisy kontingentů zemědělských výrobků na jednotlivé zemědělce se dějí podle třídního a sociálního rozvrstvení vesnice. Co je to třídní rozpis? Prostě malým málo a velkým hodně.

30.9.1950 otevřeno Na veselce kino. Zařízení je státu a správu - provoz vede MNV. Promítání řídí a film ošetřuje Tomáš Šesták. První film "Trampoty oficiála Tříska".

14.3.1953 umírá Klement Gottwald. 19.3. v sále Na veselce vyslechnutí rozhlasu. Hrobové ticho a stesk. Tryznu zahájil předseda Akčního výboru soudruh Krčil. Řídící učitel Václav Kubů pověděl jeho životopis. Mrtví uctěn 5´ ticha. Po 15´ se střídaly čestné stráže.

Antonín Zápotocký umírá 14.11.1957. Tryzna v sále Na veselce.

V roce 1965 v bývalém hostinci u Makovců se otevřela klubovna. Hostinec Na veselce se rekonstruoval.

Hostince Radenín

Hostinec Na veselce