Četnictvo

Bezpečnostní složky v Radeníně

12.01.2015

Roku 1649 vyjel si radenínský hofmistr do Kozmic k tamějšímu svobodníkovi Dědníkovi (byl to jediný svobodník na panství Radenín - Hroby), aby mu tento spravil karabinu. Na cestě potkal sedláka ozbrojeného ručnicí. Domníval se, že je to Petrovský - tj. zbojník, bandita. Poručil mu, aby mu ručnici vydal. Ale sedlák jménem Tvrdočel z Kozmic se vzpečoval a tak došlo k přestřelce, při níž jeden druhého na místě zastřelil.

V noci z 22. na 23. května 1896 vnikli zloději do školy a řídícímu učiteli J. Pekaři odcizili peřiny a prádlo v ceně 50 zl.

četnická stanice

Četnická stanice byla zřízena v roce 1903 v domě čp. 61.

V patře byla četnická stanice od 18.10. 1918 až do 31.12.1929.

V letech cca 1922 - 1932 byl v Radeníně četníkem  Jan Fryc.

V následujícím roce se odstěhovala na Valečka č.p. 5.

26. května 1945 byli dva četníci odvoláni aby nastoupili službu v pohraničí u Žlutic.

Do Radenína přijel četař Liška s 10 muži s páskou NRG (národní revoluční garda) na rukávě.

18. července zjištěna krádež - ze sklepa zámku zmizelo mnoho cenných věcí a zboží. Škoda za 500 000 Kčs.

26. července nová krádež objevena.

Od 1.1.1947 velitelství SNB přesídlilo do čp. 2.

O banderovcích je moc řečí. Nikdo je nepotkal ani neviděl. Přes 50 členů SNB bydlí v hostinci Na veselce a čeká na ně na Blaníku, hledá je v lesích v Tuchoníně a sv. Anny.

12.12. 1949 zrušena stanice SNB, která se odstěhovala do Chýnova.