O obci

Základní informace

 

                                                       Okres:                            Tábor

                                                       Kraj:                               Jihočeský

                                                       Počet částí obce:           7

 

O obci-létoRadenín O obci-létoHroby O obciNuzbely
fotografie částí obce
O obci-létoKozmice O obci-létoLažany O obci-létoTerezín
  O obci-létoBítov

 

     

 

Celková výměra                      2692 ha

Zemědělská půda                   1412 ha

Lesní pozemky                        1085 ha

Vodní plocha                               25 ha

Zastavěná plocha                       24 ha

Ostatní plocha                           146 ha

Počet obyvatel k 1.1.2021      509

První písemná zpráva                rok 1300

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Záměr obce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
více
Záměr obce-bezúplatný pronájem
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-závěrečný účet 2020
více
Návrh závěrečného účtu
více
Veřejná vyhláška-opakované projednání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Radenín
více
Výběr poplatků za odpad a psa
více
MZE-Veřejná vyhláška o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
více
Opravné rozhodnutí-povolení stavby ČOV Radenín
více
Kampaň ke zvládnutí covidu
více
Program divadla Tábor-červen 2021
více
Změna místa ordinace Mudr. Bartáka
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Rozpočt.opatření č.1-Mikroregion
více
Kalkulace cen pro vodné a stočné
více
Prodej dřeva
více
Svoz domovních odpadů
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Táborsko
více
Výkazy 1. Q 2021
více
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočet
více
Rozpočtové opatření č.1
více
UPZSVM-Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2021
Radenínský čtvrtletník
více
Rozpočet na rok 2021
více
Čísla hrobů, na kterých není uzavřena smlouva či uhrazen nájem za hrobové místo
více
Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech
více
stavební odpad
více
cena vodného a stočného 2020/2021
více
Rozbory vody v obci
více