Úřední deska
RO č.2
UZSVM-nedostatečně určení vlastníci nemovitostí
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Mikroregion-oznámení o rozpoč.opatření
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2022 Obec Radenín
ZÚ 2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Poskytnutí informace dle zák. č.106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet 2023
MZE-veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Táborsko