Úřední deska
OOP - schválení změny č. 3 územního plánu Radenín
Veřejná vyhláška
UZSVM-aukční vyhláška
Návrh závěrečného účtu-Mikroregion Táborsko
Obnova katastrálního operátu Radenín, Veřejná vyhláška
Oznámení-Mikroregion Táborsko SVR
Oznámení-Mikroregion Táborsko-rozpočet 2024
zveřejnění kalkulace ceny vody na rok 2024
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2022 Obec Radenín
ZÚ 2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Poskytnutí informace dle zák. č.106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Táborsko