Úřední deska
UZSVM-aukční vyhlášky
Aukční vyhláška
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet 2023
MZE-veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Závěrečný účet obce Radenín za rok 2021
ZÚ svazku obcí mikroreg. Táborsko
Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Táborsko
Rozbory vody v obci
Čísla hrobů, na kterých není uzavřena smlouva či uhrazen nájem za hrobové místo
Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech
Rozbory vody v obci