Úřední deska
Oznámení - zveřejnění RO č.1 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Závěrečný účet obce Radenín za rok 2021
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu-veřejnou vyhláškou
Aukční vyhláška
ZÚ svazku obcí mikroreg. Táborsko
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.2
UZSVM-nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Táborsko
Kalkulace vody na rok 2022
MZE-veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Rozbory vody v obci
UPZSVM-Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Čísla hrobů, na kterých není uzavřena smlouva či uhrazen nájem za hrobové místo
Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech
Rozbory vody v obci
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška MZE- Opatření obecné povahy
MZE-veřejná vyhláška
MZE-veřejná vyhláška
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radenín