Populace

Počet obyvatel v Radeníně a Radeníně

30.01.2008

Počet obyvatel v roce 1910 byl 701 duše, (510 v Radeníně, 191 v Tereziáně), z toho 566 katolíků a 35 židů. V Radeníně bylo 83 čísel popisných a v Tereziáně 31.

Počet obyvatel podle sčítání ze dne 15. února 1921 v Radeníně 465, v Tereziáně 184). V Radeníně bylo 86 čísel popisných a jeden neobydlený, v Tereziáně 31.

Sčítání lidu z roku 1930. V Radeníně 437, v Terezíně 173. Z toho dle náboženství: 587 římských katolíků, 8 bez vyznání, 2 českobratrského, 4 československého a 9 židovského. Státní příslušnost: 606 československá a 4 rakouská.

Sčítání lidu z roku 1937. Celkem 635 osob.

1951 V Radeníně je 342 osob, v Terezíně 143 osob.

1965 V Radeníně žilo v obci 308 osob a v Terezíně 155 osob.

V roce 1978 v Radeníně bylo 226 osob. Mladí odcházejí.

Rok 1910 1921 1930 1937 1951 1965 1978        2005
počet obyvatel
Radenín 510 465 437   342 308 226   183
Terezín 191 184 173   143 155     41
Celkem 701 649 610 635 485 463     224