Nuzbely

Nuzbely

Současnost obce

foto Nuzbely  foto Nuzbely

foto Nuzbely

Nuzbely, Hrobský kostel

   

   

 

Bývalý mlýn

V Nuzbelích se nacházel mlýn údajně zmiňovaný již kolem roku 1250.

V současnosti slouží jako obytné stavení.

mlýn Nuzbely  mlýn Nuzbely

 

obec Nuzbely  obec Nuzbely  obec Nuzbely  obec Nuzbely

 

Historie Nuzbel

Nuzbely (také Nužbel, Nužbely, Nužbly, Nuzbly). Ves má jméno po čeledi, jíž se říkalo Neuzvedi. Roku 1250 prodal král Václav biskupství pražskému statek Chýnov a k němu mimo jiné zboží v Neuzvedech dvůr kmecí s mlýnem. Ve 14. stol. seděl na vsi Držek z Nužbel (r. 1358 již mrtev), jehož majetek dostal se v 16. stol. k Radenínu, při němž se roku 1529 připomíná a od 17. st. ke Hrobům (r. 1623 popl. dvůr, 1654 pět zahradníků), ostatek náležel až do roku 1850 k Chýnovu. Z listinných dokladů není známo, že by ves tato bývala někdy městečkem (i když dříve místo toto prý bývalo větší. Dle vyprávění správce Kubíčka, který zemřel 82-letý v roce 1922, stávalo zde prý město Počátky. O tom by mohlo svědčit i to, že na poli Anděrově přišlo se při orání - nade mlýnem Žahourovým čp. 10 - na klenbu, která se sesula a vybráno zde mnoho cihel. Byl tu asi dle pověsti pivovar, neb lihovar). Jiný název - "Na židovně" - svědčí o obytném stavení na poli. V místě jsou 4 rolníci - chalupníci a ostatní domkáři.

Nedaleko Stříteže pramení pod Svidníkem potok, tekoucí Sudkovým Dolem kolem staleté zachované tvrze, dále údolím již v dávných dobách nazývaným Údolí svatého Josafata.Odtud teče na Hroby a Nuzbely, kde se vlévá do potoka pramenícího pod Blaníkem u Radenína. Tento potok se nazývá Bělá a v Nuzbelích se vlévá do potoka jménem Hrobský.

V roce 1924 měla osada 17 čísel popisných a 82 obyvatel. 3 čísla připadla k Lažanům.  Obec Hroby s osadou  Nuzbely patřila do roku 1924 k obci Kozmice.

Čísla popisná v Nuzbelích v roce 1924:

1 -Hora - rolník (u Balounů), 2 - Drda - rolník (u Ševců), 3 - Anděra - rolník (u Kovářů), 4 - hostinec pivovaru Táborského (nájemce Aksler), 5 - hruška - rolník (u Poláků), 6 - Pravda - truhlář - na místě, kde stála chalupa od mlýna Vorlova (č. 10), 7, 8 a 9 přešly k Lažanům, 10 - Žahour - mlynář (u Lánských), 11 - Tročil - domkář, 12 - Vorlová a Šimeček, 13 - Volf - kovář, 15 -  Krch (u Šustrů), 16 - Štrouf, 17 - Radosta - truhlář (toho času starosta), 18 - Kučera, Krch - krejčí, 19 - Štrouf - krejčí a obchodník