Lažany

Lažany

letecký snímek Lažany

 

 

Sakrální architektura:

Kaplička na návsi - Zděná kaplička s věžičkou a zvonkem byla postavena v roce 1860. Litinový kříž před kapličkou byl postaven na místě dřevěného  v roce 1892. Roku 1899 postaven u Lažan na straně SZ na cestě k Chýnovu kříž z litiny a po stranách osazeny dvě lípy.

kaple Lažany

Kaplička na návsi

Boží muka - východně od Lažan

boží mukaLažany

Boží muka za vsí

 

foto Lažany  foto Lažany  foto Lažany  foto Lažany

Ve vsi

 

foto Lažany  foto Lažany

Lažany na fotografiích atelieru Šechtl - Voseček

Historie obce:

Lažany jsou berní rulou zmiňovány již v roce 1250. Král Václav I. Roku 1250 daroval polovinu Lažan pražskému biskupství (později připadla městu Chýnov a tam náležela až do roku 1850), druhá polovina byla majetkem kapituly Všech svatých v Praze. Roku 1379 tu byl nápravník (Dluhák), který v čas války sloužil se samostřílem, začež mimo držení největšího statku o 4 1/2 lánu dostával veškeré podymné (daň z ohniště, 6 gr. vídeň. za jeden krb). Roku 1437 (doba krále Zikmunda) byly Lažany s 9 usedlostmi připsány „Obci táborské“, jež tu měla v 15. a 16. stol. 9 osedlých. Kolem roku 1550 byla ves opuštěná (období třicetileté války).Po válce třicetileté bylo v Lažanech 8 osedlých, 1 nově osazený a 1 zahradník. Táž ves roku 1547 za pokutu propadla, načež násl. roku koupili ji páni z Rožmberka. Dle pamětní knihy fary hrobské byli v roce 1687 tito rolníci v Lažanech: č. 1 - Procházka, 2 - Petr, 3 - Kříž, 4 - Macek, 5 - Krch, 6 - Hanousek, 7 - Novák, 8 - Chmelař, 9 -Dvořák; Slavata či Fučík, domkáři: Hajný, kovář, pastýř.

 

Prof. J. C. Sommer v roce 1842 uvádí jméno vsi dvojmo, a to „Lasna“ a „Lažan“. 24.8.1861 se v obci narodil básník František Vladimír  Krch (zemřel 29.9.1905). Podle historika A. Sedláčka název Lažany podle „Lazíci“ – lidé usedlí uprostřed lesů na lazech – na pasece.

Do roku 1920 byly Lažany a Bítov osadami obce Záhostice, od tohoto roku samostatné obce. V roce 1921 28 domů a 157 obyvatel.

Až do roku 1924 měla obec též osady Hroby a Nuzbely. Starosta často sídlil v Hrobech. Od roku 1925 tvořila obec jen katastrální obec Kozmice.

V roce 1930 v Lažanech169 obyvatel. V únoru 1932 se v obci vyskytl záškrt, jehož následkem zemřely tři děti (u Fišerů čp. 1, u Dvořáků čp. 5 a u Zadražilů čp. 6). V témže roce elektrifikace obce. Poprvé rozsvíceno 21.12.1932. V roce 1934 v obci 165 obyvatel.

Starostové: 1861 - Josef Makovec,  1861 - 1870 - Jindřich Kolovrat-Krakovský, 1905 - 1909 - Jan Trpák, 1909 - 1912 - Václav Žahourek, 1912 - 1818 - Václav Bílek, 1919 - 1924 - V. Drda, 1924 - Josef Jůza.