Smrčkové z Mnichu

Smrčkové z Mnichu

29.01.2008

Smrčkové z Mnichu-erb  Smrčkové z Mnichu-erb

V modrém štítu nosili stříbrného okouna Smrčkové z Mnichu. 

 

Jedná se o starý jihočeský vladycký rod, jenž pocházel ze vsi Mnichu u Kardašovy Řečice. Zde se první předkové vyskytují již na konci čtrnáctého století. Jako první se připomíná přiběnický purkrabí Jan (1397). Jeho potomek Heřman byl ve službách pánů z Hradce a následovníci drželi Březinu a Obděnice na Táborsku.

Neznámým způsobem nabyl Radenína Petr Smrčka ze Mnichu, jenž poprvé r. 1520 jako pán zdejší přichází. Žil ještě r. 1525.

 

Synové Petrovi, Jiřík, Oldřich (nejstarší) a Jan podělili se r. 1529, dne 6. srpna o dědictví otcovské: Jiřík dostal dvůr pustý Sedlce a vsi Oblajovice a Kloušovice, Oldřich přijal tvrz Radenín se dvorem popl. a ves, a vsi Nužbly c. t. m. a Rodný celou s 2 člověky v Hrobech, Jan konečně obdržel zboží Hořické, kromě toho dostal každý z bratří třetinu podací kostelního v Hrobech.

Jakmile Oldřich (nejstarší) (+ 1578) svůj díl převzal, oženil se s Dorotou z Malovic, jíž na zboží Radenínském 125 kop věnoval. Synové Bohuslav (+ 1571) a Petr (+1580). Byl dobrý a šetrný hospodář, a kolikero zboží přikoupiv statek Radenínský nemálo zvětšil; tak koupil r. 1553 od panství Pacovského ves Pořín a ves pustou Radostovsko za 1 550 kop, roku 1554 přikoupil od téhož panství ves Zahrádku; k těmto se dostaly ještě r. 1567 dvojím přikoupením vsi Bradačov a Drunčí, r. 1572 ves Nahořany.

Oldřich Smrčka z Mnichu, majitel Radenína, poslal Jáchymovi z Hradce v roce 1551 chrta, "kterého měl nejlepšího".

Petr Smrčka z Mnichu obdržel od Petra Voka prsten proti padoucnici. Takových prstenů měl rožmberský vladař víc a ochotně jimi podělil své přátele.

Oldřich byv zván starším a později nejstarším, dosáhl vzácného stáří.

Bohuslav Smrčka Radenínský roku 1565(8) v městě Soběslavi Augustina Špulíře z Jiter pěstí v tvář bil a poličkoval a naň kordu dobýval. 

Petr Smrčka též Radenínský r. 1572 v městě Táboře v domu Lichvicovském (v nynější Besedě) na Bohuchvala Dvořeckého z Olbramovic konvici vyhodil a jej v hlavu uhodil.

Když bylo rozprodáno veliké panství Choustnické, Oldřich koupil r. 1575 platy v Chrboníně a Dlouhé Lhotě s 3 chalupníky, kteří v lesích chalupy své majíce, dřevěné talíře a mísy dělali, a mnoho lesů v těchže krajinách. Konečně koupil r. 1577 Sedlec se zbožím Hrobským od Jana Smrčky ze Mnichu. Oldřich zemřel roku 1578 a pohřben jest v kostele Hrobském, kdež se posud náhrobník jeho spatřuje.

Původní středověkou tvrz v Radeníně rozšířil roku 1578 na zámek a vzniklo zde centrum jeho panství.

Smrčkové z Mnichu-náhrobní kameny  Smrčkové z Mnichu-náhrobní kameny

náhrobní kameny Smrčků z Mnichu v Hrobech

 

Syn jeho Petr byl již dosti zletilý, když přijal správu statků otcovských, ale nejsa pevného zdraví, dlouho jich neužil. Hned příštího roku po smrti otcově (dne 22. června} učinil své poslední pořízení, jímž udělil poručenství nad dítkami ještě nezletilými choti své Kateřině z Malovic, a zemřel roku 1580.  Jeho ostatky odpočívají v kostele Hrobském.

Jen nějaký čas stála Kateřina v poručenství, neb z toho, že se r. 1590 uvodí Oldřich starší Smrčka, seděním na Radeníně, souditi lze, že se tak psal jako poručník, skutečně pak se nachází, že r. 1592 bratr Oldřichův, Mikuláš Smrčka ze Mnichu na Domamyšli, řečené poručenství k sobě přijal.

 

Konečně synové Petrovi Oldřich mladší a Adam, let svých dosáhše (1598), o zboží otcovské se podělili, při čemž dostal tento Sedlec s jistým příslušenstvím, čili později tak zvaný statek Hrobský, onen "tvrz starou i novou Radenín" se dvorem při té tvrzi, ves s podacím, vsi Druneč, Rodný, Kozmice, Bradačov, Kloužovice c. t. m.

V Táboře dopustili se též výtržnosti (r. 1598) Oldřich mladší Smrčka a Adam bratr jeho, ani v noci Vácslava Vrchu souseda v hlavu zbili a okrvavili. Když přijel týž Oldřich (r. 1598) do Chýnova a spatřil Matěje Maška před domem, ihned k němu na konci se hnal a tulichu dobyl, chtěje mu škoditi, avšak Mašek hledal spásy za dveřmi.

Smrčkové z Mnichu,tabulka

Díl tento prodal Oldřich z příčin neznámých r. 1599 dne 21. dubna Jiříkovi Homutovi z Harasova na Bělé a Choustníce za 12.350 kop míš. Skrze trh tento srostly Radenín, Choustník, Bělá i to vše, což Jiřík od panství Choustnického byl přikoupil, v jeden statek.