Oznámení občanům
Výběr poplatků za vodné a stočné
Setkání občanů Kozmic
Výběr poplatků za odpad a psa
Kampaň ke zvládnutí covidu
Změna místa ordinace Mudr. Bartáka
Prodej dřeva
Svoz domovních odpadů
stavební odpad
Nabídka sociální péče