Oznámení občanům

Upozornění k poplatku za odpad

Upozornění k poplatku za odpady

Dle obecně závazné vyhlášky obce (OZV) č. 2/2021 jsou poplatníci, kteří jsou přihlášení v obci a mají zde poplatkovou povinnost na základě vlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby pro rekreaci a současně na území obce Radenín vlastní další nemovitost, ve které není přihlášená žádná osoba a současně není tato nemovitost využívána pro rekreační účely či podnikání, osvobozeni od poplatku za odpady z této druhé nemovitosti (čl. 7 OZV č. 2/2021).

Aby bylo možné druhou nemovitost od poplatku osvobodit, musí poplatník ohlásit tyto údaje dle čl. 4 OZV č. 2/2021 nejpozději do 20 dnů od vzniku této skutečnosti, resp. v letošním roce do 30. dubna, jinak nárok na osvobození zaniká.