Zdravotnictví

Zdravotnictví

31.01.2008

1763 se připomíná ve vsi chirurg Antonín Rapp, francouský exulant.

V místě kolem bývalé kostnice (márnice) byly pohřbíváni do jámy vojáci z vojenského lazaretu umístěného na zámku v dobách napoleonských válek. (Neoznačeno.) Na Homoli jsou prý hroby padlých vojínů z napoleonských válek.

16.8.1866 táhli Radenínem první pruští husaři a huláni. V zámku byl umístěn lazaret a štáb.

1896 - 1897 - několik dětí radenínské školy onemocnělo difterií, 7-letá dívka Marie Frycova zemřela difterií. V únoru a březnu 1897 spalničky a spála - zemřely 3 děti.

1902 - výskyt příušnic a záškrtu, pak výskyt dusivého kašle - zemřelo 5 dětí.

1907 - spalničky mezi dětmi obce i školním žactvem, 1908 - zajíkavý kašel, dusivý kašel a létavky v listopadu 1912, příušnice v roce 1914/1915

V roce 1918 zle řádila mezi lidmi zákeřná nemoc "španělská chřipka". Zemřeli čtyři členové rodiny Pohanovi.