Památky Radenína

09.09.2013

Památky obce můžeme rozdělit:

na původní dvorec (hradby s bránami, zámekzámecký park, hospodářské objekty a zahrady, ), kostel s hřbitovem, kapli sv. Jana Nepomuckého s hrobkou rodiny Baillet de Latour, kapličky a kříževesnice, původní židovské gheto, židovský hřbitov.

Brány radenínského dvora

brána Radenína  brána Radenína  brána Radenína

jižní                       východní                 severní  

Celý areál zámku i hospodářství býval ohrazen, dochovala se část hradeb ze 14. století a zbytky novějších hradeb s východní bránou, severní brána byla v roce 1966 zbořena.

 

Zámek

zámek Radenín

 

Zámek - interiér

zámek Radenín

Zámek je dvoukřídlá dvoupatrová budova, která spolu s dalšími budovami a ohradními zdmi obklopuje nádvoří. Hlavní křídlo členěno pilastry a polosloupy, v ostatních částech je přízemí bosováno. Ve 2.patře je lunetová římsa, zahradní fasáda vyvrcholena čtyřbokou věží. V přízemí jsou valené klenby s výsečemi. Severně od zámku stávaly hospodářské budovy, z nichž se zachovaly pouze stáje.

zámek Radenín

Brána vedoucí k  zámku

erb

Znak rodu Baillet de Latour nad vchodem na nádvoří

 

Nádvoří zámku je rozděleno na dvě části. Dolní části dominuje čtvercová kašna s kovanou klecí (s vytesaným letopočtem 1867) a v rohu rostoucí lípa malolistá. Horní část nádvoří se dočkala malé novodobé zahradní úpravy sestávající ze dvou převážně travnatých teras se štěrkovými pěšinami, trvalkovými záhony a dvěma dominantními jírovci.

kašna Radenín   kašna Radenín

Kašna  na nádvoří a s letopočtem 1867

 

Zámecký park

zámecký park

 

Hospodářský dvůr

konírna Radenín Berkovna  Nesvačilovi

                         Konírna                       Berkovna                     Nesvačilovi                   

zásobní zahrada  zásobní zahrada skica

Zásobní zahrada leží u přístupové cesty před  vstupem na nádvoří.

Je podsklepena a na zvýšené terase vymezena opěrnou ohradní zdí.

 

Kostel svaté Markéty

kostel sv. Markéty v Radeníně

Dějiny farnosti Radenín

Studie k radenínské faře od Karla Vošty

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého a hrobka rodiny Baillet de Latour u kostela

kaple sv. Jana Nepomuckého s hrobkou  hrobka

Kaple byla zbudována v roce 1879. Víko hrobky je před kaplí.

 

Pomník padlým v I.světové válce

Kapličky a kříže

pomník padlým

Původní cesta do Chrbonína vedla od dolní přes horní kapličku

kaplička Radenína

Kaple sv. Anny (dolní kaplička) při cestě do Chrbonína

Boží muka sv.Zuzana

 

Vesnice

náves v Radeníně-historická  náves v Radeníně dnes

Na návsi v Radeníně býval obecní rybník v místech, kde stojí domek č.p. 84, výše nad rybníkem - proti č.p. 8 - byla Příplatova sádka

Na hrázi rybníka rostly dvě lípy a mezi nimi stál kamenný kříž, jež nyní stojí pod hřbitovem u schodů.

špýchar Radenín             dům č.p.36

                                              Špýchar                      brána domu čp.36-selský barok z roku 1829

hájovna Radenín-historie  srubové stavení-historie  hájovna Radenína dnes

V Hájovně č.p. 77. Z počátku 18. století vedle bylo i srubové stavení. Zaniklo po požáru 1870.

 

Židovské gheto

"Židovna" Radenín-historic.foto

Židovna po roce 1940

Židovský hřbitov

židovský hřbitov

LITERATURA:

Archeologické místo

Husitské muzeum Tábor

Národní památkový ústav

Smírčí kříže a křížové kameny (Nejbližší je v Kozmicích)

Šlechtické rody v Čechách.

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska

Staré mapy Českých zemí