Židé

Židovna po roce 1940

 

 

Obec Radenín se původně podle obyvatel dělila na Židovnu a dolejšek. Děleno silnicí je dolejšek od hřbitova až dolů ke Kopeckým. Židovna pouze pár domů (to je Danešovi, pošta, Šáda-Náhlíkovi, Příplatovi, Janů, Maťhovi-Dvořákovi, Amon, Hanzákovi, Ketnerovi, Zemanovi).

Radenín čp.69

Dům u Příplatů (nyní zbourán) měl 2 křídla.

Kratochvíl Josef a Růžena – dcera Příplaty (rodačka z Radenína). Byl původním vedoucím Družky - přistěhovaný z pohraničí z Jiřetína (rodák ze Slavonic). Měli 2 děti – syna Jirku a dceru Jitku. V 50 letech se odstěhovali do Chotovin do rodinného domu, který se během doby postavili.

Ve předu bydleli: Maťha Ladislav (z Terezína) a Věra (ze Samechova).

V roce 1954 – přestěhované osazenstvo JZD – předseda, účetní, úsekáři a živočichář, rostlinář.

Přes chodbu – Janurovi Josef  a Leopolda,

Cílková Jana s Václavem.

V druhém křídle Maťha Václav s Jarmilou, majitel p.Příplata s Manželkou Františkou.

V přízemí - na konci chodby p.Prošková, napravo p. Šebková se synem Josefem, později Macek František s přítelkyní Marií Skopcovou.

Radenín čp.64, čp.70

Rybníček měl název Sátka. Přítok vody byl ze zbytkové pitné vody ze studny a pršák. Koupání – husy, kačeny. V zimě kluziště. Později zavezen a přeměněn na parčík a autobusovou zastávku

U Sátky byla hospoda u Kačenů „Na Veselce“ ( trvá).Vedle vlevo (mimo obrázek) byl dům u Zoubků ( odstěhovaní do pohraničí) nyní vilka p.Janury. V sousedství byl domek žida Gutmanna. čp.69. Později zde obchodovali Danešovi s dcerou Marií. Marie se provdala za Ferdinanda Veselého. Po úmrtí pana Daneše se přestěhovali do Sezimova Ústí.Nežijí už nikdo, jen syn – vnuk ing Jiří Veselý.

Radenín čp.61

Budova nynějšího Obecního úřadu byla z části obydlena původně vrchním SNB p. Josefem Špačkem s rodinou. Potom zde bydlela Božena Maleninská roz. Pikalová rodačka z Radenína s manželem Jaroslavem a dětmi (syn Jaroslav a dcera ? ). Vedle na patře byla umístěna pošta. Později se pošta přemístila do přízemí a místo pošty MNV.

Po nich se nastěhoval vedoucí prodejny Jednota pan Krátoška s rodinou.

Vedle pošty byla Družka vedoucí p.Josef Kratochvíl. Později Jednota s vedoucím p. Cílkem. Paní Židová jako prodavačka docházela z Kozmic ( její muž Josef Žid – hospodský z Kozmic). Pak nastoupil p. Krátoška. Mezitím se postavila nová Jednota na Štěpnici. Po odstěhování p. Krátošky nastoupila p.Andělová z Terezína, sl.Jordáková z Choustníka, pan Smutný, z Chýnova paní Sumerová, naposledy p. Marcela Brabcová z Chrbonína a do revoluce p. Kadlecová z Bítova.

Po roce 1989 prodejnu vlastní obec Radenín.

Radenín čp.88

Dům synagoga – původně obydlen Václavem a Jarmilou Příplatovou (Proškovou). V 1.patře bydlel četník Kašpar se ženou a dvěma syny Jiřím a Honzou. Odstěhovali se po zrušení četníků. Dosud bydlí Václav, Dana MVDr , Dana Příplatovi.

Radenín čp.67

Dům židovská škola – obydlen panem Janem a Barborou Holakovských (Nová-rodačka z Dlouhé Lhoty). V 1.patře do 50.let bydleli v nájmu Alois a Anna Ženíškovi (rodák Radenínský a žena z Užhorodu) s dvěma dětmi. Odstěhovali se do Chýnova. Po smrti pana Holakovského dům prodán rodině Hanzákových.Antonín Hanzák (z Hrob) a Jarmila roz. Vesecká (z Radenína). Soused Amon František.

Radenín čp.80

Sousedé Pospíchalovi – Josef a Anna (roz. Štroufová) s pěti dětmi přistěhováni z pohraničí. Po smrti rodičů dům prodán Keclerovům a celý přestavěný. Sousedé kdysi Boháčovi-Kroužkovi, Volfovi a naposled jej koupili Náhlíkovi a přestavěli po M+K Šádových.

Radenín čp.64

Dům Náhlíků – později Šádů. Sousedi Poduškovi č.64.

Radenín čp.81, čp.66, čp.67

Dům Maťhovi – Dvořákovi čp.81

Původně byli majitelé Proškovi. Po rozvodu byl dům pronajatý p. Zadákovi – pošmistrovi v Radeníně (do 50. let).Po odstěhování Zadákových do Sezimova Ústí byl dům prodán Antonínu a Anně Kadaňkových z Prahy. Po smrti p. Kadaňky byl dům prodán Maťhovým.

 

sepsala paní Vlasta Maršálová roz.Janů narozená a původně bydlící v Radeníně

fotky poskytlo Jewish Museum in Prague