Svatá Anna

Svatá Anna

30.01.2008

Mezi Choustníkem, Chýnovem a Černovicemi leží ve skrytu hlubokých lesů, ve výši 610 m nadmořské výšky idylické lázničky, jež by se mohly stát českým Grafenberkem, kdyby našly svého Priesnitze.

Pod mohutnou klenbou prastarých lip se skrývá malý poutní kostelík sv. Anny a hned vedle něj filiální barokní centrální šestiboká kaple sv. Anny nad pramenem, o němž se odedávna vypráví, že je léčivý. Podle pověsti objevil léčivou moc pramene sedlák, který tam přivedl slepého koně, jenž se vyválel v bahně a prohlédl. Stará mohutná lípa u kapličky v lázních je patrně nejstarší strom v kraji.

Kostel byl postaven v roce ?

V roce 1772 Leopold Vilém Kolowrat-Krakowsky nechal postavit barokní centrální šestibokou kapli sv. Anny nad pramenem u kterého založil lázněkostel dal rozšířiti a vystavěl oratorium.

Svatá Anna je patronkou kostela a každý rok o její svátek (pouť v neděli po 25.7.) putují procesí z celého okolí do prostého kostelíka. Pouť u Svaté Anny bývala slavnou v celém dalekém okolí a několikrát se děly pokusy, učinit zdejší místo prosperujícími lázněmi. 

V r. 1837 vykonal na rozkaz zemského presidia rozbor zdejší vody jindřichohradecký lékárník Weinhuber a okresní fysik v Táboře, J. Eiselt, napsal o prameni: „Vyvěrá z jihu, je křišťálově čistý, bez chuti a zápachu, stálé teploty 7 st. R, příjemný k pití,, perlí ve sklence. Obsahuje sodík, vápník, křemičitou kyselinu. Je sveden do šestibokého pískovcového basenu a přikryt kamennou kaplí s obrazem sv. Anny. Voda je výborná na oční choroby a závady v podbřiší. Podle Sommra podobá se deštenské vodě."

R. 1877 koupil je ředitel táborského gymnasia Václav Křížek (+1881), načež byly znovu upraveny. Po něm vystřídali se dva majitelé, kteří si hleděli více hospodářství a lázně zanedbávali, takže konečně byla pouze jedna kabina k používání a návštěva lázní klesala.

Roku 1903 byla značně již sešlá kaple opravena.

Lázně zdejší časem zanikly. Znova zařídil lázně  účetní rada poštovního ředitelství Jan Balík, koupil je v roce 1904. Zařídil v nich 5 kabin a v zahradě na pokraji lesa velikou plovárnu s 10 kabinami. Lázeňská budova švýcarského slohu stojí nedaleko lesa, léčivé zřídlo vyvěrá ze dvou pramenů v žulovém basénu v kapli Svaté Anny, v níž jest starý obraz sv. Anny (malován podle předlohy Sixtinské madony od Raffaela Santi).

lípa Svatá Anna

Ohromná lípa velkolistá - Tilia platyphylla Scop. Její stáří se dá těžko odhadnouti, ale bude jistě 500 - 600 let. Zdá se, že byla dříve ještě mnohem mohutnější, podle starých stop po odpadlých větvích. Bývala úplně dutá a roku 1906 dala matka velkostatkáře hraběte Reného Baillet de Latour z Radenína, Anna, hraběnka Baillet de Latour, její dutinu vyplnit cementem a úplně uzavřít. Vzhledem k tomu, že otvor do kmene byl potom pěkně vyzděn cihlami a zakryt a že byl zanesen různým detritem, nebyl vůbec patrný.

Lázně Svatá Anna u Černovic

lázně Svatá Anna

na snímcích atelieru Šechtl - Voseček Tábor (asi 20. léta 20. století?)

kaplička Svatá Anna  kostel Svatá Anna

Od Sv.Anny na Sv.Annu

 

Odkazy:

Táborsko, R. Cikhart, 1921; Křížek V., Léčivé lázně u sv. Anny blíže Černovic v okrese Táborském, 1878

Černovický sborník - Marie Schäferová, 1948