Kolowrat Krakowsky

Kolowrat Krakowsky

30.01.2008

erb Kolowrat Krakowsky

Popis erbu: modrý štít se stříbrno-červeně polcenou orlicí se zlatou zbrojí a zlatým perisoniem. Orlice má na krku navlečenou zlatou korunku. Klenot: uzavřená orlí křídla, přední červené se zlatým perisoniem, zadní stříbrné. Pokryvadla červeno-stříbrná. Heslo: Věrně a stále.

Stará česká rodina (14. století) jejíž jednotlivé linie se nazývaly podle svých sídel, níže je uvedena jediná nyní žijící linie tj.potomci Albrechta Viléma Kolowrat.-Krakowsky po roce 1728.

Marie Terezie del Caretto-Cavriani di Millesimo se provdala v Choustníku dne 24.8.1750 za hraběte Leopolda Viléma Kolowrat-Krakowsky, (*Praha 31.12.1727, +Vídeň 2.9.1809). Komoří a skutečný tajný rada, kancléř (1769-72), president dvorské komory (1772-82), nejvyšší kancléř česko-rakouský (1782-96), první státní ministr (1796-1808), Řád zlatého rouna.

Hrabě Ferdinanda Magnus Ignác Arnošt Antonín des Fours umírá 9.4.1753 v Radeníně.

Hroby        kostel Hroby

Hroby                              hrobský kostel

 

Leopold Vilém Kolowrat-Krakowsky roku 1753 koupil panství hrobské. Sídlo hrabat Kolowrat-Krakowsky bylo přeneseno do Hrob.  

Dcera Maria Anna Kolowrat-Krakowsky (17.12.1753 v Radeníně - 20.8.1805).

Syn František Václav Kolowrat-Krakowsky (23.3.1754 v Radeníně - 25.3.1759, pohřben v Hrobech).

Statek Radenín se dostal do tohoto hraběcího rodu r. 1754.

Dcera Marie Josefa Kolowrat-Krakowsky (20.4.1755 v Radeníně - 1.5.1756, pohřbena v Hrobech).

Syn Filip František Kolowrat-Krakowsky (17.4.1756 v Radeníně -26.5.1836, pohřben v Hrobech).

Dcera Barbora Kolowrat-Krakowsky (10.4.1758 v Hrobech - 29.3.1759, pohřbena v Hrobech).

Dcera Jana Kolowrat-Krakowsky (10.4.1758 v Hrobech - 26.5.1764).

Dcera Terezie Kolowrat-Krakowsky (10.4.1758 v Hrobech - 20.2.1766).

Radenínský kostel patřil do roku 1758 jako filialní k Choustníku, kdy Marie Terezie, říšská hraběnka Kolowrat-Krakowsky, dotovala a zřídila farní beneficium v Hrobech dne 21.6.1758 a připojila radenínský kostel k Hrobům. V Choustníku zřekla se i pro své potomky patronátního práva.

Hrabě František Václav del Caretto-Cavriani di Millesimo umírá 1760.

Po jeho smrti Marie Terezie, říšská hraběnka Kolowrat-Krakowsky založila dvůr Theresienhof a osadu Theresiendorf.

Syn Leopold Kolowrat-Krakowsky (9.3.1767 v Praze -11.12.1767).

Syn Leopold Kolowrat-Krakowsky (9.3.1768 v Praze -31.10.1805).

Hraběnka Marie Terezie Kolowrat-Krakowsky rozená del Caretto-Cavriani di Millesimo umírá 9.2.1769. Pohřbena je v kryptě kostela v Hrobech.

Leopold Vilém Kolowrat-Krakowsky se po druhé žení. 13.9.1769 si vzal Marii Theresia hraběnku von Khevenhüller-Metsch (*Wien 4.1.1741, +27.11.1805)

Dcera Marie Terezie Kolowrat-Krakowsky (23.6.1770 ve Vídni - 21.5.1849).

Syn Josef Kolowrat-Krakowsky (21.8.1771 ve Vídni - 3.7.1775).

V roce 1772 hrabě Leopold Vilém Kolowrat-Krakowsky nechal postavit východně Radenína (vzdušnou čarou 5 km) barokní centrální šestibokou kapli sv. Anny nad pramenem u kterého založil lázně, kostel dal rozšířiti a vystavěl oratorium.

Syn Karel František Kolowrat-Krakowsky (19.7.1774 ve Vídni - 21.8.1774).

Dcera Marie Františka Kolowrat-Krakowsky (17.6.1775 ve Vídni - ?).

Dcera Marie Antonie Kolowrat-Krakowsky (4.10.1776 ve Vídni - 16.1.1806).

Dcera Marie Terezie Kolowrat-Krakowsky (23.6.1770 ve Vídni - 21.5.1849).

Dcera Marie Aloisie Kolowrat-Krakowsky (20.1.1780 ve Vídni - 17.10.1823).

Syn Kristian Kolowrat-Krakowsky (20.1.1780 ve Vídni - 22.1.1781).

Syn František Xaver Kolowrat-Krakowsky (10.10.1783 ve Vídni - 13.12.1855).

 

Filip František Kolowrat-Krakowsky. Krajský hejtman, při rušení kláštera v Doksanech v roce 1782 byl hrubý na jeho představitele a byl odvolán.

Dcera Filipa Františka Kolowrat-Krakowsky a Theresia von Trunkel Terezie Kolowrat-Krakowsky (18.12.1785 v Praze - 17.2.1830, pohřbena v Hrobech).

Syn  Filipa Františka Kolowrat-Krakowsky a Theresia von Trunkel Filip Kolowrat-Krakowsky (17.4.1789 v Lokti - 18.2.1868).

Filip František Kolowrat-Krakowsky si vzal 16.2.1790 za manželku Theresia von Trunkel (18.10.1768 - 21.5.1819).

Syn Leopold Kolowrat-Krakowsky (25.4.1790 v Praze - 28.5.1833). Hejtman.

Dcera Amalie Karolina Kolowrat-Krakowsky (21.12.1791 v Praze - 11.10.1872 v Jihlavě).

Syn Arnošt Kolowrat-Krakowsky.

Dcera Marie Anna Kolowrat-Krakowsky (18.5.1794 v Praze - 2.6.1801 v Košířích).

Dcera Vilemína Kolowrat-Krakowsky (31.5.1794 v Praze - 4.7.1877 ve Wieliczke).

Dcera Julie Kolowrat-Krakowsky (10.3.1798 v Praze - 17.9.1885).

Syn Ludvík Kolowrat-Krakowsky (29.10.1799 v Radověšicích - 10.8.1857).

Syn Jindřich Kolowrat-Krakowsky (28.9.1801 v Radověšicích - 4.3.1878 v Praze, pohřben v Hrobech).

Syn Václav Evžen Kolowrat-Krakowsky (26.4.1804 v Praze - 15.1.1806).

Dcera Josefa Kolowrat-Krakowsky (15.8.1805 v Praze - 1840/1866).

 

Leopold Vilém Kolowrat-Krakovský-Liebsteinsky zemřel ve Vídni 2.9.1809. Pohřben je v kryptě kostela v Hrobech.

Jeho syn Filip František Kolowrat Krakovský přejímá panství.

Filip Kolowrat-Krakowsky se oženil 15.10.1810 s Franziska Herzig von Herfeld (16.7.1784 - 11.5.1868)

Syn Filip Kolowrat-Krakowsky (11.9.1811 v Radeníně - 4.5.1879). Plukovník.

Syn Arnošt Kolowrat-Krakowsky (26.12.1812 v Radeníně - 28.10.1866).

 

Jindřich Kolowrat-Krakowsky si vzal 4.1.1827 za manželku Katharina von Kleinberger (1.12.1802 - 11.12.1867, pohřbená v Hrobech).

Dcera Jindřiška Kolowrat-Krakowsky (27.7.1828 v Praze - 10.5.1902, pohřbená v Hrobech).

Syn Rudolf Kolowrat-Krakowsky (9.11.1830 v Praze - 24.6.1903, pohřben v Hrobech). Přírodovědec - včelařství.

Syn Alois Kolowrat-Krakowsky (4.11.1832 v Praze - 12.12.1898, pohřben v Hrobech).

Syn Gustav Kolowrat-Krakowsky (22.5.1834 v Praze - ?).

 

Filip František Kolowrat Krakowsky umírá 26.5.1836. Slavil jmeniny v Khuhelbad (Chuchle). Hrál před obědem kulečník, tago z jeho ruky vypadlo, chtěje je uchopiti raněn mrtvicí pronesl tato poslední slova: Mir scheint es ist ein Sclagel - zdá se mi, že je to šlak! Zaopatřen svátostí o páté hodině odpolední zemřel. Pohřben je v kryptě kostela v Hrobech.

 

Panství dědí jeho syn Jindřich Kolowrat Krakowsky.

Jindřiška Kolowrat Krakowsky se 20.10.1846 provdala za Josepha Johann hrabě Baillet de Latour (1815-1891). Sídlo v Radeníně.

Katharina Kolowrat Krakowsky rozená von Kleinberger umírá 11.12.1867. Je pohřbena v rodinné hrobce v Hrobech.

Jindřich Kolowrat Krakowsky umírá 4.3.1878.

 

Po jeho smrti dědí Radenín dcera Jindřiška. Syn hrabě Alois dědí panství Hroby. Syn hrabě Rudolf dědí panství Oblajovice. Ten po prodeji panství panu Rennerovi z Vídně za 160 000 zlatých žil v Praze.

Hrabě Alois se žení na zámku Kámen dne 24.7.1879 s manželkou Clotilde Boiton Delamotte.

Hrobka rodiny Kolowrat - Krakowských zbudována v letech 1878-99.

Hrabě Alois umírá 1898.

 

Úmrtím hraběte Rudolfa 25.6.1903 vymírá hrobská větev Kolowrat Krakowských.

V rodinné hrobce na hřbitově v Hrobech je pochován: hrabě Jindřich ( +1878), hrabě Alois (+ 1898), jeho manželka Clotilde Boiton Delamotte (+ 1920), hrabě Rudolf (+ 1903).

 

Kolowrat Krakowský Liebštejnský

Eugenie Marie Ernestina Baillet de Latour se v Radeníně provdala 16.7.1940 za Egona hraběte Kolowrat Krakowský Liebštejnský (* 14.12.1889 Praha + 26.6.1971 Praha). Ten byl synem hraběte Zdenka (* 1816 + 1892), který zdědil majetek a jméno linie Kolowrat Liebštejnský v roce 1861), vnukem Theodora (+ 1875), pravnukem Františka Xavera (+ 1855 a prapravnukem výše uvedeného Leopolda (+ 1809).