Pozvánka na koncert lovecké hudby v kostele v Hrobech
více
Přerušení dodávky el. energie v Kozmicích
více
oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
více
Vodovod Radenín
více
Finanční úřad pro Jč.kraj-veřejná vyhláška
více
Vodovod Hroby-Nuzbely
více
Vodovod Terezín
více
Vodovod Kozmice
více
Svoz domovních odpadů
více
Výběr poplatků za odpad a psa 2024
více
oznámení k volbám do Evropského parlamentu
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2024
více
Vyhodnocení odpadového hospodářství obce Radenín za rok 2023
více
Obnova místních komunikací Radenín
více
Rekonstrukce lesní cesty Blaník
více
Střednědobý výhled rozpočtu
více
Rozpočet na rok 2024
více
Z Radenínska - prosinec 2023
více
OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
více
OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Oznámení-Mikroregion Táborsko SVR
více
Oznámení-Mikroregion Táborsko-rozpočet 2024
více
zveřejnění kalkulace ceny vody na rok 2024
více
Z RADENÍNSKA - ZÁŘÍ 2023
více
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Z RADENÍNSKA-ČERVENEC 2023
více
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2022 Obec Radenín
více
ZÚ 2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Změna č. 2 územního plánu Radenín
více
Poskytnutí informace dle zák. č.106/1999 Sb.
více
Organizace autobusových zastávek v Nuzbelech po dobu stavby mostu
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2023
více
Z RADENÍNSKA-PROSINEC 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2024 - 2028
více
OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpad.hospodářství
více
Z RADENÍNSKA - ŘÍJEN 2022
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Revitalizace obecní nádrže Obecní Klíšťovský
více
Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2022
více
Výkazy 2. Q 2022
více
Upozornění k poplatku za odpad
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2022
více
Nařízení obce Radenín - Tržní řád
více
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Prodej dřeva
více
Výkazy 4. Q 2021
více