Táborské kulturní léto
více
Oznámení - zveřejnění RO č.1 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Závěrečný účet obce Radenín za rok 2021
více
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu-veřejnou vyhláškou
více
Aukční vyhláška
více
Opatření obecné povahy-ochranné pásmo vodního zdroje
více
ZÚ svazku obcí mikroreg. Táborsko
více
Rozpočtové opatření č.7
více
Záměr prodeje pozemku parc. č. 543/2 a zřízení věcného břemene přístupu přes pozemek parc. č. 503/11 v k.ú. Lažany u Chýnova
více
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 40/1 v k.ú. Bítov u Radenína
více
Záměr zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 646/4 v k.ú. Lažany u Chýnovy
více
Dotace na výměnu topení
více
Přerušení dodávky vody v Radeníně
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Pozvánka na výstavu Ivana Uhlíře
více
Svoz popelnic v letním období 2022
více
Výkazy 1. Q 2022
více
Upozornění k poplatku za odpad
více
Výběr poplatků za odpad a psa 2022
více
Výzva k poskytnutí ubytování občanům Ukrajiny
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2022
více
Nařízení obce Radenín - Tržní řád
více
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Prodej dřeva
více
UZSVM-nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výkazy 4. Q 2021
více
Rozpočtové opatření č.1
více
OZV č.2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech
více