Táborské vánoce
více
Návrh SVR Obce Radenín 2025-2028
více
Návrh rozpočtu 2024 - Obec Radenín
více
Oznámení-Mikroregion Táborsko SVR
více
Oznámení-Mikroregion Táborsko-rozpočet 2024
více
Vánoční trhy v DD Radenín
více
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Radeníně
více
Rozbory pitné vody v roce 2023 - Kozmice, Lažany, Hroby, Terezín
více
Nabídka prostor pro potravinářskou výrobu
více
zveřejnění kalkulace ceny vody na rok 2024
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Z RADENÍNSKA - ZÁŘÍ 2023
více
UZSVM-nedostatečně určení vlastníci nemovitostí
více
Obnova katastrálního operátu novým mapováním v Radeníně
více
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Mikroregion-oznámení o rozpoč.opatření
více
Výkazy 1.pol.2023
více
Výběr poplatků za vodu
více
Z RADENÍNSKA-ČERVENEC 2023
více
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2022 Obec Radenín
více
ZÚ 2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Změna č. 2 územního plánu Radenín
více
Poskytnutí informace dle zák. č.106/1999 Sb.
více
Výběr poplatků za odpady a psa
více
Organizace autobusových zastávek v Nuzbelech po dobu stavby mostu
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2023
více
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
více
Z RADENÍNSKA-PROSINEC 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2024 - 2028
více
Rozpočet na rok 2023
více
OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpad.hospodářství
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet 2023
více
MZE-veřejná vyhláška opatření obecné povahy
více
Z RADENÍNSKA - ŘÍJEN 2022
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Revitalizace obecní nádrže Obecní Klíšťovský
více
Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2022
více
Výkazy 2. Q 2022
více
Upozornění k poplatku za odpad
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2022
více
Nařízení obce Radenín - Tržní řád
více
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Prodej dřeva
více
Výkazy 4. Q 2021
více