EIA-úprava bioplynové stanice Hroby
více
Výsledky voleb - PREZIDENT
více
Rozpočtové opatření č.18
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
více
Z RADENÍNSKA-PROSINEC 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2024 - 2028
více
Rozpočet na rok 2023
více
OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpad.hospodářství
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet 2023
více
Informace k povinnosti datových schránek pro podnikatele a právnické osoby
více
MZE-veřejná vyhláška opatření obecné povahy
více
Z RADENÍNSKA - ŘÍJEN 2022
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Dotace Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II"
více
UZSVM-informace pro veřejnost
více
Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC
více
Informace o možném rušení příjmu televizního signálu přes anténu
více
Revitalizace obecní nádrže Obecní Klíšťovský
více
Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2022
více
Výběr poplatků za vodu
více
Výkazy 2. Q 2022
více
Závěrečný účet obce Radenín za rok 2021
více
ZÚ svazku obcí mikroreg. Táborsko
více
Dotace na výměnu topení
více
Výkazy 1. Q 2022
více
Upozornění k poplatku za odpad
více
Výběr poplatků za odpad a psa 2022
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2022
více
Nařízení obce Radenín - Tržní řád
více
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Prodej dřeva
více
Výkazy 4. Q 2021
více
Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech
více