Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Radeníně
více
auakční vyhláška UZSVM, pozemek v k.ú. Hroby parc. č. 1432/6
více
aukční vyhláška UZSVM pozemek k.ú. Hroby, 1432/5
více
Pozvánka na dětský den v Choustníku
více
pozvánka na mimořádné zastupitelstvo obce
více
Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2023
více
Svoz domovních odpadů v letním období
více
Výběr poplatků za odpady a psa
více
Uzavírka a objízdná trasa v Nuzbelích
více
Organizace autobusových zastávek v Nuzbelech po dobu stavby mostu
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2023
více
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
více
Vyhodnocení odpadového hospodářství obce Radenín za rok 2022
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
více
Z RADENÍNSKA-PROSINEC 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2024 - 2028
více
Rozpočet na rok 2023
více
OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpad.hospodářství
více
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet 2023
více
MZE-veřejná vyhláška opatření obecné povahy
více
Z RADENÍNSKA - ŘÍJEN 2022
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Dotace Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II"
více
Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC
více
Informace o možném rušení příjmu televizního signálu přes anténu
více
Revitalizace obecní nádrže Obecní Klíšťovský
více
Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2022
více
Výběr poplatků za vodu
více
Výkazy 2. Q 2022
více
Závěrečný účet obce Radenín za rok 2021
více
ZÚ svazku obcí mikroreg. Táborsko
více
Dotace na výměnu topení
více
Upozornění k poplatku za odpad
více
Výběr poplatků za odpad a psa 2022
více
Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2022
více
Nařízení obce Radenín - Tržní řád
více
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Prodej dřeva
více
Výkazy 4. Q 2021
více