del Caretto-Cavriani di Millesimo

del Caretto-Cavriani di Millesimo

04.04.2009

Caretto - Millesimové přišli do Čech v 17. století z Itálie a pocházeli z markrabat ze Savony, a to z linie píšící se del Caretto.

erb

Jejich erbem byl zlatě a červeně šikmo pruhovaný štít, přičemž počet pruhů bývá udáván dost odlišně. Zahraniční literatura stanoví buď osm, anebo šest pruhů střídavě zlatých a červených, jindy se zase píše o pěti zlatých pruzích v červeném poli. Na štítu stála italská markýzská (později hraběcí) korunka a celek se kladl na hruď říšského dvouhlavého orla, nad nímž se vznášela knížecí koruna. Orel stál na zlaté káře(italské mluvící znamení - caretto), tažené dvěma stříbrnými, zlatě korunovanými lvy. Na některých vyobrazeních je celé spřežení řízeno rytířem v brnění, stojícím na káře.

erb

 převzato :

Dcera hraběte Ferdinanda Magnus Ignác Arnošt Antonín des Fours Marie Anna Theresia des Fours (1706-1745).

Dcera hraběte Františka Václava del Caretto-Cavriani di Millesimo a Marie Anna Theresia des Fours Elisabeth del Caretto-Cavriani di Millesimo (1724-1792 v Praze).

Marie Anna Theresia des Fours se provdala 5.2.1726 v Choustníku za hraběte Františka Václava del Caretto-Cavriani di Millesimo, (1698/1700 ve Vilímově - 6.8.1760 ve Vilímově/Hosticích), hejtmana bechyňského kraje.

Syn Karel Ferdinand del Caretto-Cavriani di Millesimo (14.8.1726 v Praze - 1778).

Dcera Marie Terezie del Caretto-Cavriani di Millesimo (9.1728 v Měšicích - 9.2.1769).

Hraběnka Marie Terezie des Fours rozená von Sporck umírá 15.3.1743.

Hraběnka Marie Anna Theresia del Caretto-Cavriani di Millesimo rozená des Fours umírá v Táboře 19.4.1745.

Marie Terezie del Caretto-Cavriani di Millesimo se provdala v Choustníku dne 24.8.1750 za hraběte Leopolda Viléma Kolowrat-Krakowsky (31.12.1727 - 2.9.1809). Ten měl funkci nejvyššího kancléře a byl ministrem vnitra (1796-1808) u císařovny Marie Terezie.

Hrabě Ferdinand Magnus Ignác Arnošt Antonín des Fours umírá 9.4.1753.

Hrabě František Václav del Caretto-Cavriani di Millesimo umírá 6.8.1760 ve Vilímově/Hosticích.

Po jeho smrti hraběnka Marie Terezie Kolowrat-Krakowsky-Liebsteinsky založila dvůr a osadu Theresienhof (Terezín).

Hraběnka Marie Terezie Kolowrat-Krakowsky-Liebsteinsky rozená del Caretto-Cavriani di Millesimo umírá 9.2.1769. Pohřbena je v kryptě kostela v Hrobech.