Oznámení občanům

Otevření MŠ v Chýnově od 18.5.2020


 

Provoz MŠ Chýnov je z rozhodnutí zřizovatele obnoven od 18. 5. 2020!
 
Děti budou z rodiny vybaveny ochrannou rouškou (pouze preventivně, pro případ možné nákazy, v MŠ jí nebudou používat), před vstupem do MŠ jim bude změřena teplota. Z docházky budou vyřazeny děti s jakýmkoli onemocněním - kašel, rýma, bolest hlavy, břicha, svalů apod. S nástupem dítěte rodič vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění - vzor na stránkách MŠ nebo lze vyplnit při předávání dítěte.
Doprovázející osoba nebude mít do MŠ přístup.
Pro děti je zajištěna celodenní strava, provoz bude v běžném režimu.