2012

Radenínský čtvrtletník - leden 2012

titulek Radenínský čtvrtletník - leden 2012

SLOUPEK

 

V prvém vydání čtvrtletníku v roce 2012 bych Vám všem obyvatelům a chalupářům Radenínska jménem svým, jménem zastupitelstva Obce Radenín a v neposlední řadě jménem zaměstnanců našeho Obecního úřadu, chtěl popřát především pevné zdraví, mnoho osobní a rodinné pohody a klidný rok 2012, ve kterém nás všechny čeká spoustu nepříjemných změn.

Všichni to pociťujeme jak se na nás „valí“ nepříjemná zdražení, omezování sociálních jistot  především pro nás starší, pro mladé nejistota v zaměstnání a tím související strach z toho, zda-li budeme mít dostatek finančních prostředků pro uspokojení našeho života.

Tuto nejistotu můžete i pocítit v předloženém a schváleném rozpočtu obce na tento rok. Velmi neradi bychom spadli do platební neschopnosti, jak se to již některým firmám a především i mnohým obcím již stalo. Ale naopak nechceme, aby to co se doposud zde na Radenínsku vybudovalo nějakým způsobem chátralo. Zatím se řadíme mezi ty bohatší obce, které nemají existenční problémy. Proto na rok 2012 připravujeme opět opravu chodníků (v Radeníně Pod Štěpnicí), již jsme v Bítově v měsíci lednu propojili kanalizaci pod vsí, na jaře se dodělá střecha na stodole (poté se může zažádat opět o dotaci na druhou etapu opravy a to na fasádu).

V Lažanech, než poroste tráva, se přeloží zbytek potrubí místního vodovodu s možností zapojení do okruhu i automatický chlorovač pitné vody tak jak to již funguje na třech našich dalších vodovodech. V lesích začneme pracovat již podle nového lesního hospodářského plánu, opět se budeme starat o úklid v našich osadách tak jako v letech minulých.

Setkáme se na mnohých sportovních či kulturních akcích které pořádáme nebo alespoň se nějakým způsobem obec podílí na jejich průběhu v Radeníně, Kozmicích, Terezíně nebo v blízkém Chýnově.

Těšme se na jaro, které bude pro člověka opět vysvobozením z těchto dnů bez sluníčka a především tepla.

 

starosta

titulek obecní úřad informuje

14. zasedání zastupitelstva 27. prosince 2011

 

14. zastupitelstvo zahájil a řídil místostarosta obce, který všechny přivítal. Zároveň omluvil nepřítomného starostu pana Krause

 Ve druhém bodě místostarosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo poslední  úterý v měsíci listopad.  Z toho měl starosta zajistit přípravu prodeje pozemků v k.ú.Radenín a Lažany. Veškeré prodeje jsou připraveny po stránce vyměření a zavedení GP na KÚ. Po novém roce budou zpracovány smlouvy a následně v prvém čtvrtletí roku 2012 proběhnou konkrétní převody a prodeje pozemků jak v Bítově, Lažanech a v Kozmicích.

Zajistit umístění cedule Zákaz skládky za čekárnou v Radeníně bylo splněno.

Doplnit osadní výbory v jednotlivých osadách o další členy bylo splněno částečně pouze v Lažanech a v Bítově. Následovat budou další jednání v Kozmicích, Terezíně, Hrobech a v Radeníně.

      Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2012. Samotné schvalování rozpočtu proběhlo podle návrhu. Ze strany zastupitelů nebylo k rozpočtu žádných zásadních připomínek.  Rozpočet byl odsouhlasen jako vyrovnaný, jak v příjmech, tak i ve výdajích na částky 6 650 000,-Kč

Viz samostatná příloha zápisu.

     Rozpočtová změna č.10/2012 bude opět, jako v minulosti dorovnávat částky překročení nebo nevyčerpání financí jednotlivých položek do 100%. S tímto návrhem zastupitelé jednohlasně souhlasili

diskutovalo se mezi zastupiteli o těchto bodech:

-  doplnění osadních výborů:

Lažany předseda: Pošvář Vít, členové Dvořák Jos.ml., Rataj Petr ml.

Bítov předseda: Bartáček Fr. členové: Förster  Michal, Kadlec Fr.

-  odpočet vodoměrů k 1.1.2012 z důvodů změny DPH z 10% na 14%

-  p.Schmidt podal zprávu o místním šetření dopravní situace na kterém byl přítomen.

-  vyřešit odpadní vodu u tělocvičny v Radeníně – okapovou vodu odklonit mimo silnici do místní kanalizace

-  p.Pletichová navrhla zda by nešla vyměnit okna v občanském domě v Kozmicích

 - zakoupit lednici do OD v Kozmicích

 - doplnit patníky na starém výjezdu z Kozmic

 - slečna Kleinová navrhla, zda by bylo možné udělat sněhové zábrany do Terezína

 

 

Životní jubilea

 

Tříkrálová sbírka

 

 Zprávy pro občany:

 

Vážení občané Radenínska,

 Dovolte, abychom Vás informovali o vzniku místní organizace ČSSD v Chýnově. Tato organizace je nejblíže Vašemu regionu. Budete-li mít zájem o vstup do ČSSD a nemáte dostatek zájemců pro zřízení vlastní místní organizace, nabízíme Vám pomoc a členství v naší místní organizaci.

  Pokud jste levicového smýšlení a ČSSD je Vám blízká, přijďte mezi nás. Chápeme veřejné rozčarování a nechuť ze současné politické scény, ale zároveň věříme, že je mnoho lidí, kteří mají chuť něco změnit a neví, jak na to. Věříme, že i činnost místních organizací může mít politický vliv na činnost celé strany a tím zprostředkovaně i na celostátní politiku. Jejich základním a nejdůležitějším úkolem je však pochopitelně činnost přímo v obcích.

  Pokud byste se chtěli zúčastnit, kontaktujte nás na emailu miroslavperoutka@centrum.cz nebo přímo prostřednictvím obecního úřadu v Radeníně.

Předseda MO ŠSD Chýnov

Miroslav Peroutka

SPORT

 

O Pohár starosty obce Radenín

 

Jako každoročně jsme se sešli dne 26. 12. 2011 na sále místní restaurace „Na Veselce“ k vánočnímu turnaji ve stolním tenisu.

Termín „sešli“ je sice v pořádku, ale na avizovaný začátek vzájemných zápasů, tj. 13.00hod byli přítomni pouze dva hráči, což přivodilo hlavnímu pořadatelovi panu Jaroslavu Kačenovi mírně infarktovou situaci. Nakonec sice později ale přece dorazil dostatečný počet účastníků, včetně jedné zástupkyně něžného pohlaví a klání mohla začít.

Dle vypracovaného klíče podle počtu účastníků se bojovalo o postup do finálových, semifinálových zápasů o umístnění v konečné tabulce. Pohárové umístnění na prvních třech místech se nechalo při pohledu do prezentační listiny dobře odhadnout již předem, jen jejich pořadí jasné nebylo. Na prvních třech místech se umístnili pan Tousek Miroslav, Valenta Jiří a Kačena Jaroslav.

Samotné, řekněme sportovní odpoledne, si dovolím ohodnotit jako velice povedené a vydařené. Zajištění i organizace neměla chybičku a občerstvení v podobě výborného „Tataráku“ který účastníkům věnoval majitel místního pohostinství včetně tradičně dobrého piva. Nakonec je potřeba poděkovat zejména výše uvedenému panu pořadateli, obci Radenín, významnému sponzorovi této akce firmě Regulus i všem zúčastněným za podporu této pěkné, musíme říci: již tradice!

Děkujeme tedy, že se najdou lidé kteří dokáží zorganizovat takovou akci a dávají nám možnost se mezi svátky sejít, zasportovat, ale také si popovídat s kamarády a sousedy.

Tak naviděnou 26. 12. 2012

Michal Schmidt

VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

vánoční turnaj

Petrastav Radenín

 

vánoční turnaj 2

Radenín

obrázky zde

a

SILVESTROVSKÝ FOTBAL

                  

 

Dne 28. 12. 2011 se v tělocvičně v Obratani uskutečnil již 5. ročník vánočního turnaje v sálové kopané. Turnaje hraného systémem „každý s každým“ se zúčastnilo 8 týmů. Vítězem se stalo zaslouženě mužstvo Petrastav Radenín. Hráče přivítal krátkým proslovem starosta obce Křeč pan Čamra, starosta obce Radenín pan Kraus se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit.

Fotbalový

Radenín

Lejčkov

Kozmice

Křeč 1

Petrastav

Pořín

Křeč 3

Křeč 2

tabulka výsledků

Radenín

T

0 : 2

0 : 1

2 : 0

0 : 2

0 : 0

1 : 3

0 : 2

Lejčkov

2 : 0

U

0 : 3

3 : 1

1 : 1

0 : 1

3 : 1

2 : 2

Kozmice

1 : 0

3 : 0

R

3 : 0

1 : 3

5 : 1

6 : 0

4 : 1

Křeč 1

0 : 2

1 : 3

0 : 3

N

0 : 2

0 : 2

0 : 2

0 : 0

Petrastav

2 : 0

1 : 1

3 : 1

2 : 0

A

3 : 1

7 : 0

2 : 1

Pořín

0 : 0

1 : 0

1 : 5

2 : 0

1 : 3

J

1 : 1

1 : 2

Křeč 3

3 : 1

1 : 3

0 : 6

2 : 0

0 : 7

1 : 1

12

1 : 2

Křeč 2

2 : 0

2 : 2

1 : 4

0 : 0

1 : 2

2 : 1

2 : 1

2011

 

 

KONEČNÁ TABULKA TURNAJE

Tým skóre body 
tabulka výsledků
1.Petrastav 20:4 19
2.Kozmice 23:5 18
3.Lejčkov 11:9 11
4.Křeč 2 10:10 11
5.Pořín 7:11  8
6.Křeč 3 8:20  7
7.Radenín 3:10  4
8.Křeč 1 1:14  1
 

rozhodčí:            

Dvořáček Pavel, Plášil Jan st.

nejmladší hráči:  

Kubera Pavel – Petrastav, Aleš Greško – Křeč 3

 

     Závěrem chceme poděkovat všem zúčastněným hráčům, Monice a Nikole v občerstvení, ale hlavně obcím Křeč a Radenín za pomoc při organizaci turnaje.

SPONZOŘI:                       obec KŘEČ, obec RADENÍN

POŘADATELÉ:                Dvořáček Pavel, Sedláček Luboš

 

Budeme rádi, když se na dalším ročníku turnaje, mezi hráči tak oblíbeném, opět sejdeme.

Sedláček Luboš

 

SILVESTROVSKÝ FOTBAL

                  

V sobotu 31. 12. 2011 se na hřišti v zámecké zahradě v Radeníně odehrál „silvestrovský fotbálek“. Sešla se zde parta radenínských fotbalových nadšenců. Utkání bylo odehráno před pár diváky na lehce zasněženém hřišti 2 x 30 minut. Hrálo se po skončení televizního derby Sparta x Slavia. Po vzájemném vyhecování byly sestaveny tyto dva týmy.

Sestava:

Radenín  A (Sparta)             22 : 9                    Radenín B (Slavia)

Petrů Pavel                                                        Janů Láďa

Petrů Jan st.                                                       Sedláček Luboš

Petrů Jan ml.                                                      Kopecký Zdeněk

Rybníček Vlasta                                                Boháč Pepa

Drahota Jarda                                                    Kvasnička Zbyněk

Po skončení zápasu proběhl přípitek a vzájemná gratulace. Nešlo až tak o výsledek, ale o příjemně strávené odpoledne.

 

Sedláček Luboš