Oprava kapličky

Oprava kapličky svatého Jana Nepomuckého v Bítově u Radenína

Oprava kapličky v Bítově

-  Byla založena dle církevních záznamů fary Hrobské roku 1882 vlastním nákladem zdejších osadníků. Po dobu své existence prodělala několik rekonstrukcí. Poslední rekonstrukce se uskutečnila v roce 2008. Byla zahájena v květnu, ukončena v listopadu téhož roku.

-  Impuls k rekonstrukci dali pánové Jaroslav Kraus starosta pro obce Radenín, Bítov, Hroby, Kozmice, Lažany a Jiří Valenta starší z Bítova čp.3.

-  Rekonstrukci financovala obec Radenín,  organizačně ji zajišťoval Jiří Valenta, technicky ji řídil Ivan Uhlíř z Radenína.

-  Rozpočet akce činil 203 000 Kč a sponzory akce byly Quarta s.r.o. 10 000 Kč,  Kaňákovi z Bítova čp.16  10 000 Kč, František Lenkr 6500,-Kč.

Na jednotlivých etapách prací se podíleli:

vyklizení interieru a lividace betonových podlah, omítek a starých nátěrů:

                František Bartáček Bítov čp.19, Jiří Valenta  Bítov čp.3, Zbyněk Čech Bítov čp.19,

                Lenka Försterová Bítov čp.23,  Zdeněk Vejsada Bítov čp.14, Josef Procházka ml. Bítov čp. 23,

                Miroslav Černý Bítov, Vladimír Mareš Bítov čp.1,

                Babou – občan afrického státu Gambie,

 výměna dřevěného záklopu a střešní krytiny (eternitové tašky byly nahrazeny pálenou krytinou-bobrovky)

          společnost Jan Doubek , Sřechy Opařany

 výkopy pro pokládku drenáže a elektrického vedení

    drobná provozovna obce Radenín  -  František Mastil a Luboš Křepelka oba z Chrbonína.

 pokládka drenáží a terénní úpravy

                František Kadlec Bítov čp.2, Jiří Valenta  Bítov čp.3, František Bartáček Bítov čp.19, Václav Vejsada Bítov čp.14.

 truhlářské práce a rekonstrukce dveří a kování.

                K&K Bítov s.r.o., Zdeněk Kofroň a Jiří Valenta Bítov čp.3, František John Bítov čp.8

 zednické a malířské práce, pokládka cihlové podlahy

                 Miroslav Holub Radenín čp.67

 instalace elektriky:

                 Vít Pošvář  Lažany  č.20

  rekonstrukce oken, restaurace sakrálních předmětů a výzdoba interiéru.

                  Ivan Uhlíř  Radenín, Zdena Bartáčková Bítov č.19,

 instalace mechanismu zvonění:

    společnost Hainz s.r.o. Praha

 úprava okolního terénu:

                František Bartáček, František Kadlec Bítov čp.2,  Věra Kadlecová Bítov čp.2.   

 úklid prostoru pod střechou (půda)   

                 Zdeněk Vejsada Bítov čp.14, Jiří Valenta Bítov čp.3

 zhotovení sochy sv. Jana Nepomuckého patrona kapličky 

                Renata Vaňková z Čekanic

 rekonstrukce kříže a obrazů

                Lucie Klejnová z Terezína a František Bartáček Bítov čp.19

 

A nyní pro pořádek trochu čísel:

Kaplička Bítov: materiál…………..30 231,-Kč           práce zednické …………..19 620,-Kč

                           střecha …………..62 291,-Kč           zárubně, dveře, kopule….. ..2 499,-Kč

                           přípojka el. …….. 15 840,-Kč           ost.práce (doprava, štěrk)…3 541,-Kč

                           ozvučení ……..… 67 412,-Kč           celkem…………………..201 434,-Kč

 

Zapsal dne 1.12.2008       Jiří Valenta Bítov čp.3