Z literatury

Za správy kněze Waczlawa Postouskýho..

..Léta tisícího pětistého osmdesátého sedmého stala se divná novina, od moci ... Boha to druhou neděli po svaté Trojici a to všelikou mocí spadl tak veliký sníh, že nebyl mnohým v smích, ale zármutek veliký, kterýž nebyl za lidské paměti, stromoví převelmi se lámalo, dříví veliké větrem padalo, tak velikého sněhu tíží, an i obilí (!) poráží. Mnozí dívajíce se na to, že zimou promarnilo se leto....

Kvítí všeliké překrásné, setlelo od sněhu škodného, do druhého dne uvadlo a užitku žádného nevydalo. Pohlediž křesťane milý, kterak jest Pán Bůh všemocný, ulekni se soudu jeho, zbavíš se pekla hrozného, a to stalo se měsíce, třetího dne července...

Zpráva pochází z Hrobské Farní kroniky  (Liber memorabilium Hrobyensis) - zapsáno asi kolem roku 1730. Texty v ní jsou v latině, tento je jeden z mála česky. Je  psaný švabachem a některé části nejsou k přečtení. I z toho, co se podařilo překladateli, Dr. Strnadovi z Chýnova, rozluštit je jasně patrné, co se tehdy 3. července stalo a jak to asi lidi vyděsilo. Počasí provádělo různé nepředvídatelnosti odnepaměti...