Pošta

Josef Janů - životopis

Josef Janů

Narodil jsem se 25.11.1911 v Radeníně v č. 53. Otec vyučen obuvník, matka zem.dělnice vlastnící 1 ha zem. půdy. V necelých třech letech otec byl povolán do Světové války a vrátil se 21.12.1921 z ruského zajetí. Dvě starší nevlastní sestry, matka a já – to byl vzorný kolektiv. Vyrůstal jsem bez velkých nároků na dětství. Od 10 let svého věku vždy o prázdninách jsem měl  zaměstnání v zahradnictví a později v zemědělství místního velkostatku. Školu jsem navštěvoval v Radeníně a 2 roky v Chýnově. Do učení na zedníka v r. 1928-30 poslán k místnímu zedníkovi FR. Janovskému. Presenční službu jsem konal od r. 1933-35 a po jejím skončení opět vrátil k řemeslu. V r. 1938 koupil jsem domek v Radeníně č. 82 a oženil se.  V r. 1941 jsem měl nastoupit práci v Říši. Odcestoval jsem do Prahy a dostal práci bez čekání u pošty Praha 1 jako topič.  Po 6 měs.práci topiče byl jsem přeřazen k dodejně balíků. U téhož úřadu. V r.1943 uznán schopným pro práci v Říši, přeložen k poště Tábor 2 a po krátké době  působení telegram z ředit. pošt Praha přemístěn k poště Berlín 04. Dne 23.10.1943. 2.2.1945 spolu s J.Šavrdou jsme uprchli a zaměstnán u pošty Radenín jako doručovatel. Po krátkém zaškolení zapojen do vyživovací akce dětí a žen uvězněných v Plané nad Lužnicí. Každý druhý den získané potraviny od zemědělců v doruč. obvodě jsme spolu s G. Knotkem dopravovali  na jízdních kolech do turoveckých lesů. V květnových dnech nastoupil jsem s puškou v ruce pod vedením poruč. Drdy do chýnovských lesů jako spojka, ale po 2 dnech na příkaz vedoucího pošty Zadáka odvolán. Na nátlak vedoucího pošty Zadáka současně s G. Knotkem stali jsme se členy strany nár.soc. V roce 1948 v únoru složil jsem členství strany, která zradila. A do jiné strany nevstoupil s vědomím, že bych mohl býti považován za falešného hráče.

 

 

Josef Janů, listonoš, 32 letý odjíždí 11.10.1943 do Berlína. Pracuje mezi 900 pošťáky všech národností. Čechů je přítomno asi 500. Prožil 161 náletů, dvakrát byl zasypán v nouzových krytech. Mimo nějaké škrábance vyvázl bez úrazu. Je u vlakové pošty. Má potravinové lístky pro auslendry (cizince). Příděl na období : 125 gr. másla, 175 gr. marmelády, 175 gr.cukru, 4 kg chleba, 1 housku nebo 50 gr. krupičky, ½ litru mléka, 56 ks cigaret, 2 kg uhlí. Po těžkých náletech má mimořádný příděl ½ litru lihoviny, 10 dkg rýže, 15 - 20 cigaret, a za ½ roku 50 gr. zrnkové kávy. Vrátil se 4.2.1945.