Úřední deska

Svoz domovních odpadů v letním období

Svoz domovních odpadů v tzv. letním období /květen - říjen/ bude probíhat 1 x za 14 dnů v sudých týdnech