Úřední deska
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.3
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Táborsko
Svoz domovních odpadů v letním období
Rozbory pitné vody Radenín,Kozmice,Hroby
Provoz obecního úřadu v Radeníně
Rozpočtové opatření č.2
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.1
ÚZSVM-nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
Rozbory vody v obci
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet r.2020
Veřejná vyhláška MZE- Opatření obecné povahy
Cenová kalkulace pro vodné a stočné rok 2019/2020
MZE-veřejná vyhláška
Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet - Mikroregion Táborsko
MZE-veřejná vyhláška
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radenín
Výroční zpráva o poskytování informací