Úřední deska
Rozpočtové opatření č.2

Rozpočet


záměr pronájmu poštovní místnosti v Radeníně čp. 61
Pozvánka na 18. zastupitelstvo
Výměna domovních vodoměrů v osadě Lažany
Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hroby
Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021
Rozpočtové opatření č.1
UPZSVM-Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Úřední hodiny na obecním úřadu v Radeníně
Rozpočet 2021 Mikroregion Táborsko
Čísla hrobů, na kterých není uzavřena smlouva či uhrazen nájem za hrobové místo
Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech
cena vodného a stočného 2020/2021
Závěrečný účet Obce Radenín za rok 2019
Rozbory vody v obci
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregion Táborsko
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška MZE- Opatření obecné povahy
MZE-veřejná vyhláška
MZE-veřejná vyhláška
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radenín
Výroční zpráva o poskytování informací