Úřední deska
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Usnesení vlády ČR č.122-128
Nařízení č.8 hejtmanky Jč.kraje
Prokazování totožnosti občanů-neplatné doklady
Zápis do ZŠ Chýnov na školní rok 2020/2021
MěU Pelhřimov-oznámení o zahájení řízení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Nařízení č. 1 hejtmanky Jčk.
Usnesení vlády ČR č.106-108
Úřední hodiny na obecním úřadu v Radeníně
Doporučení hejtmanky a IZS Jč.kraje
Usnesení vlády ČR č. 96-99
Usnesení vlády ČR č. 84 -90
Usnesení vlády ČR č. 83
Usnesení vlády ČR č.82
Nařízení vlády č. 75 až 81 o přijetí krizových opatření
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
Rozpočtové opatření č.1
ÚZSVM-nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
Oznámení o zahájení úz.řízení veřejnou vyhláškou
Rozbory vody v obci
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet r.2020
Veřejná vyhláška MZE- Opatření obecné povahy
Cenová kalkulace pro vodné a stočné rok 2019/2020
MZE-veřejná vyhláška
Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet - Mikroregion Táborsko
MZE-veřejná vyhláška
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radenín
Výroční zpráva o poskytování informací
Biokompostéry do domácností