Úřední deska
informace o uložení písemnosti
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka
Rozpočtové opatření č.13
Rozpočet 2021 Mikroregion Táborsko
Úřední hodiny na obecním úřadu v Radeníně
Čísla hrobů, na kterých není uzavřena smlouva či uhrazen nájem za hrobové místo
Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech
Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
cena vodného a stočného 2020/2021
Závěrečný účet Obce Radenín za rok 2019
Rozbory vody v obci
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregion Táborsko
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška MZE- Opatření obecné povahy
MZE-veřejná vyhláška
MZE-veřejná vyhláška
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radenín
Výroční zpráva o poskytování informací