Úřední deska
Pozvánka na 7.zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.11- r.2019
Rozpočtové opatření č.10 - r.2019
Veřejná vyhláška-oznámení-zahájení společného územního a staveb.řízení a zahájení vodoprávního řízení
Záměr obce směnit pozemky v k.ú.Radenín
Záměr obce směnit pozemky v k.ú. Bítov
Veřejná vyhláška- doručení návrhu 4. akturalizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zprac.návrhu
Mikroregion Táborsko-rozpočtové opatření
UPZSVM-Informace pro veřejnost
MZE-veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.1-Mikroregion Táborsko
Rozpočtové opatření č.6-r.2019
Závěrečný účet obce za rok 2018
Rozpočtové opatření č.5
Závěrečný účet - Mikroregion Táborsko
Rozpočtové opatření č.4
Výběr poplatků za odpady a psa
Rozpočtové opatření č.3
MZE-veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočet 2019 - Mikroregion Táborsko
ROZPOČET 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radenín
Výroční zpráva o poskytování informací
Biokompostéry do domácností