Úřední deska
Finanční správa-sdělení
Poskytnutí informace
Svazek obcí mikroregionu Táborsko-rozpočet r.2020
Veřejná vyhláška MZE- Opatření obecné povahy
Cenová kalkulace pro vodné a stočné rok 2019/2020
MZE-veřejná vyhláška
Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet - Mikroregion Táborsko
MZE-veřejná vyhláška
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radenín
Výroční zpráva o poskytování informací
Biokompostéry do domácností