Obec Radenín

Kronika

Kronika Radenína

 

Kronika obce Radenín má celkem tři knihy.

  • Pamětní kniha Obec Radenín. (Bohumil Švec z Terezína vedl kroniku od roku 1937 do roku 1953. Okresní osvětová rada v únoru 1940 dala pamětní knihu sebrat a schovat. Na podzim 1947 byla vrácena. V zimě 1948-49 zapisoval do knihy. Kronikář Bohumil Švec končí s vedením kroniky v roce 1953.)

  • Kronika obce Radenín - kniha II. Kronikář Jan Lang začíná s vedením kroniky v roce 1981, kterou i zpětně doplnil do roku 1953. Kronika končí rokem 1984.

  • Kronika obce Radenín - kniha III. Kronikář Bedřich Novotný vedl kroniku od roku 1993 do roku 1997, poté s vedením kroniky končí. Od roku 2005 píše kroniku Lucie Dvořáková.

     První dvě kroniky jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Táboře, poslední je na obecním úřadě v Radeníně. Tato je vedena od roku 1993 do roku 1997, od té doby nebylo do kroniky zapisováno. Zápisy za období let 1997 až 2004 jsou nyní průběžně doplňovány, avšak  některé informace jsou neúplné nebo zcela chybí. Proto prosím všechny, kdo si na některé události zmiňovaného období vzpomínají, aby o nich napsali.  (klejnovalucie@seznam.cz, popř. obecradenin@volny.cz). Pomozte doplnit kroniku! "Ne vše, co se událo, bylo napsáno, ne vše, co bylo napsáno, se událo." 

     Sbíráme staré fotografie, pohlednice a obrázky, na kterých je zachycena oblast radenínska. K těmto materiálům pořizujeme srovnávací fotografie současného stavu a průběžně uveřejňujeme na našich stránkách. Vlastníte-li nějakou starou fotografii či pohlednici a nebude Vám vadit její uveřejnění, budeme rádi, když nás kontaktujete na výše uvedené adresy. Obrázky si naskenujeme (okopírujeme)a  nepoškozené zase vrátíme.

Galerie

Fotografie a obrázky radenínska a okolí

Radenínsko na starých mapách

Kronika Radenína

Podrobná historie obce

Zajímavosti z literatury

Kronika Radenína