Obec Radenín

Památky Radenína

09.09.2013

Památky obce můžeme rozdělit:

na původní dvorec (hradby s bránami, zámekzámecký park, hospodářské objekty a zahrady, ), kostel s hřbitovem, kapli sv. Jana Nepomuckého s hrobkou rodiny Baillet de Latour, kapličky a kříževesnice, původní židovské gheto, židovský hřbitov.

Brány radenínského dvora

Památky Radenína  Památky Radenína  Památky Radenína

jižní                       východní                 severní  

Celý areál zámku i hospodářství býval ohrazen, dochovala se část hradeb ze 14. století a zbytky novějších hradeb s východní bránou, severní brána byla v roce 1966 zbořena.

 

Zámek

Památky Radenína

 

Zámek - interiér

Památky Radenína

Zámek je dvoukřídlá dvoupatrová budova, která spolu s dalšími budovami a ohradními zdmi obklopuje nádvoří. Hlavní křídlo členěno pilastry a polosloupy, v ostatních částech je přízemí bosováno. Ve 2.patře je lunetová římsa, zahradní fasáda vyvrcholena čtyřbokou věží. V přízemí jsou valené klenby s výsečemi. Severně od zámku stávaly hospodářské budovy, z nichž se zachovaly pouze stáje.

Památky Radenína

Brána vedoucí k  zámku

Památky Radenína

Znak rodu Baillet de Latour nad vchodem na nádvoří

 

Nádvoří zámku je rozděleno na dvě části. Dolní části dominuje čtvercová kašna s kovanou klecí (s vytesaným letopočtem 1867) a v rohu rostoucí lípa malolistá. Horní část nádvoří se dočkala malé novodobé zahradní úpravy sestávající ze dvou převážně travnatých teras se štěrkovými pěšinami, trvalkovými záhony a dvěma dominantními jírovci.

Památky Radenína   Památky Radenína

Kašna  na nádvoří a s letopočtem 1867

 

Zámecký park

Památky Radenína

 

Hospodářský dvůr

Památky Radenína Památky Radenína  Památky Radenína

                         Konírna                       Berkovna                     Nesvačilovi                   

Památky Radenína  Památky Radenína

Zásobní zahrada leží u přístupové cesty před  vstupem na nádvoří.

Je podsklepena a na zvýšené terase vymezena opěrnou ohradní zdí.

 

Kostel svaté Markéty

Památky Radenína

Dějiny farnosti Radenín

Studie k radenínské faře od Karla Vošty

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého a hrobka rodiny Baillet de Latour u kostela

Památky Radenína  Památky Radenína

Kaple byla zbudována v roce 1879. Víko hrobky je před kaplí.

 

Pomník padlým v I.světové válce

Kapličky a kříže

Památky Radenína

Původní cesta do Chrbonína vedla od dolní přes horní kapličku

Památky Radenína

Kaple sv. Anny (dolní kaplička) při cestě do Chrbonína

Boží muka sv.Zuzana

 

Vesnice

Památky Radenína  Památky Radenína

Na návsi v Radeníně býval obecní rybník v místech, kde stojí domek č.p. 84, výše nad rybníkem - proti č.p. 8 - byla Příplatova sádka

Na hrázi rybníka rostly dvě lípy a mezi nimi stál kamenný kříž, jež nyní stojí pod hřbitovem u schodů.

Památky Radenína             Památky Radenína

                                              Špýchar                      brána domu čp.36-selský barok z roku 1829

Památky Radenína  Památky Radenína  Památky Radenína

V Hájovně č.p. 77. Z počátku 18. století vedle bylo i srubové stavení. Zaniklo po požáru 1870.

 

Židovské gheto

Památky Radenína

Židovna po roce 1940

Židovský hřbitov

Památky Radenína

LITERATURA:

Archeologické místo

Husitské muzeum Tábor

Národní památkový ústav

Smírčí kříže a křížové kameny (Nejbližší je v Kozmicích)

Šlechtické rody v Čechách.

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska

Staré mapy Českých zemí