Rozpočtové opatření č.2
Rozpočet

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-Radenín

Oznámení o přerušení elektrické energie Radenín, Hroby

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-Radenín

záměr pronájmu poštovní místnosti v Radeníně čp. 61

Pozvánka na 18. zastupitelstvo

Výměna domovních vodoměru v Hrobech a Nuzbelech

Výměna domovních vodoměrů v osadě Lažany

Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hroby

Rozpočtové opatření č.1

UPZSVM-Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Z RADENÍNSKA - BŘEZEN 2021
Radenínský čtvrtletník

Úřední hodiny na obecním úřadu v Radeníně

Rozpočet na rok 2021

Čísla hrobů, na kterých není uzavřena smlouva či uhrazen nájem za hrobové místo

Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových míst na hřbitově v Hrobech

stavební odpad

cena vodného a stočného 2020/2021

Rozbory vody v obci

Prodej dřeva