Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 

BIOPLYNOVÁ  STANICE  RADENÍN  -  HROBY

 

BSP Hroby - oznámení záměru                                                                   BSP Hroby -plánek

 

     Podle § 6 odst. 7 zákona  může  každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu:

     Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce ( zveřejněno 7.10.2011).

Materiály k tomuto záměru jsou  k nahlédnutí uloženy na Obecním úřadu v Radeníně  a  nebo jsou k dohledání na internetových stránkách www.cenia.cz/eia nebo www.kraj-jihocesky.cz

 

     Autobus na BPS Pleše pojede ve čtvrtek 13.10.2011 v 16.00 hod. z Nuzbel.

 

Pro nezájem obyvatelstva se exkurze nekonala...

Vyjádření KÚ-Jihočeského kraje - odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

 

Vyjádření KÚ-Jihočeského kraje                                                                     Vyjádření KÚ-Jihočeského kraje

 

zpět novinky